Clemens Petersen, "Fdrelandets" Teater og litteraturanmelder

  • Fdt: 1834
  • Dd: 1918
  • Hjemland: Danmark