Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. november 1861
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 29 November 61.

Kjre, gode Professor!

Neppe behver jeg at sige Dem at mine Tanker stedse flge Dem, thi jeg haaber De veed at ogsaa vi ere glade ved at turde kalde os Deres Venner og naar jeg ikke tiere skriver til Dem eller vinker Dem herud, saa er det kun Frygt for at synes paatrngende der holder mig tilbage.

Igaar var jeg paa Basns hvor jeg gjensaae min kjre Nabo og hendes Datter omtrent i den Stemning som jeg havde vented; de saae ivrigt Begge vel ud og yttrede Beklagelse over at maatte give Afkald paa at see den kjre Digter til denne Juul57 og tillige tilfiedes at man antog at De endnu ikke havde taget anden Bestemmelse for hvor at tilbringe den velsignede Fest saa nredes derved mit nske og Haab: om De maaske vilde skjenke Holsteinborg Deres kjre, herlige Besg i de Dage? Jeg fristes til at bede Dem ikke finde denne Anmodning alt for ubeskeden, men det er til H. C. Andersen jeg skriver og da han helst altid seer den gode Bevggrund i Andres Han[d]lemaade, saa stoeler jeg paa at De ogsaa kun i disse Linier vil lse oprigtigt Venskab, Beundring og Taknemmelighed. Wanda er endnu hos sine elskede Prindsesser58, men efter den 1. Dez: venter jeg hende hjem igjen. Hvis De virkelig kom her til Juul, saa bliver Samvret med Dem den dleste, herligste og visseligen ogsaa for hende den kjreste Gave hun modtager indenfor disse Mure. Min kjre Mand er paa Jagt hos Haffners paa Egholm59, men kommer med Guds Hjlp hjem i Morgen. Hvor han ogsaa vilde glde sig [ved] endelig engang at turde leve under samme Tag med Dem, thi han har ofte i Kjrlighed bebreidet mig at jeg altid indrettede Deres Besg her naar han var fravrende, hvormed han ret fandt sig daarlig tjent. Brnene juble hit ved det maaskee der er blevet tndt som Juleblus. Deres sidste nye Historier60 skulde vre Ulrik-AdoIffs bedste Julebords Forring! Jeg forbereder ingen selskabelige Fester til denne Juul, men haaber og beder til Gud at han vil bevare og skjenke os Hjemmets : et lykkeligt og med Kjrlighed velsignet Hjems uforstyrrede Glder! Gamle Fru Bartholin61 er fortiden hos mig medens Datteren62 besger min Sster Roboredo i Paris; Moderen beder mig sende Dem en redelig Hilsen! Gld mig snart med et Ord! Gud velsigne Dem nu og altid! Tnk velvillig paa Deres

venskabeligst hengivne trofaste

Mimi Holstein.

Wanda veed ikke at jeg skriver dette! Gid jeg fik Lov af Dem til at overraske hende med den store Glde: Den kjre Andersen kommer i Julen til Holsteinborg!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus