Dato: 29. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn 29 Nov: 1860.

Kjre naadige Fru Grevinde! Endelig har jeg seet de fleste af mine Venner herinde i Byen, dog endnu ikke Faaet fast Bolig51, men jeg er dog i en Slags Rolighed, boer i Hotel d Angleterre ud til Torvet og herfra flyve mine Tanker med Brev til Holsteinborg, gid at jeg snart maatte hre at det, efter Omstndighederne, gik fremad med den kjre Frken Wanda; hvor var hun dog sd og elskelig!; den unge Piges Liden rrte mig uendeligt. Gud skee Lov at hun har et hyggelig Hjem hos Deres Naade, en Sster og en Tante om sig der saa velsignende hegne om hende. Levende vil jeg beholde i Tanke de to Dage paa Holsteinborg, levende huske det kjrlige Hjertelag, det christelige Sind jeg fornam hos Dem kjre. Fru Grevinde. Meget beklager jeg at Deres Gemal, Hr Greven, ikke var hjemme, men vil Gud, og man venlig og snart vil see mig paa Holsteinborg, da glder jeg mig til i et Par Dage at vre sammen med ham. Bring min hjertelige, rbdige Hilsen; ligesaa til hele Brneflokken! Photographierne jeg fik staae paa mit Bord foran mig; jeg er allerede i travl Virksomhed, skriver Componisten Hartmanns Biographie for illustrerede Tidende52 og overstter Texten til Meyerbeers Opera Le pardon de Plormel53. Bournonvilles ny Ballet Walkyrien54 har jeg lst, den er meget interessant og vil give Hartmann Leilighed til en smuk Musik. Ved frste Forestilling af Dronningen paa 16 Aar55 havde jeg Plads ved Siden af Fru Falbe56, som fortalte mig at hendes Frken Datter var paa Holsteinborg, vil Deres Naade ogsaa bringe hende min rbdige Hilsen. Endnu fler jeg mig lidt som om jeg endnu var paa Reise, hvad vel ogsaa Opholdet i Hotel bidrager til; jeg fornemmer Reiselivets Dning og synes endnu ikke ret at jeg er i Land; her er dertil paa Gaden et lte i Tsnee, raat, vaadt ganske grnlandsk Foraar; i Dag fik jeg fra Berlin et Billed af Montreux hvor jeg tilbragte nogen Tid af Sommeren; det straaler i Solglands, vkker Lngsel efter de solbelyste Bjerge, dog, vil Gud, flyver jeg i Foraaret, atter der ned, maaskee mder jeg Deres Naade og Deres paa de herlige Alper, dog frst haaber jeg at see Dem Alle her i Hjemmet.

Deres Naades hengivne rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus