Dato: 14. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 14 November 1860.

Kjre naadige Fru Grevinde!

Tak for det velsignede, inderlige Brev De forundte mig igaar! tak for Indbydelsen den jeg saa gjerne og taknemmelig tager imod. Opholdet bliver rigtignok, for mig, noget kort, da kjre trofaste Venner i Kjbenhavn nu allerede i fjorten Dage dagligt have ventet mig, men et Ophold paa Holsteinborg bliver det dog og ikke en Vesit, den jeg, netop i Dag vilde have tilladt mig at aflgge og igaar bad Fru Scavenius at forberede. Deres kjre Brev har sagt mig hvor velkommen jeg er og altsaa, om Gud vil det, indtrffer jeg paa Lverdag Formiddag og bliver til Mandag eller senest Tirsdag, da maa jeg til Sor, hvor jeg har lovet Ingemanns at vre i det korteste een Dag, saaledes naaer jeg Kjbenhavn nste Torsdag Formiddag. Men tr jeg nu strax her i Brevet udtale hvad jeg har at bede Deres Naade om, tr jeg haabe paa Holsteinborg at erholde en lukket Vogn til Sor, naar jeg Mandag eller Tirsdag tager afsted derhen.

Min lille Gudsn og hans Sskende glder jeg mig til at see, tale med, forny gammelt Bekjendtskab og fortlle Eet og Andet. Et halv Aar har jeg denne Gang vret paa Reise og mdt stor Deeltagelse og Godhed, atter fornummet hvor kjrlig Vorherre frer mig. Meget vil jeg kunde fortlle Dem og om det ikke opliver den kjre, elskelige Wanda, det vil dog maaskee i ieblikket fre hendes Tanker i en anden Retning end den de nu hvile i. Gid at jeg maa kunne aande lidt Solskin i hendes unge, bedrvede Hjerte. Fra sig selv slutter man sig til Andre! mit Liv hrer til de lykkeligste, siger man, og jeg br tro det og dog har jeg prvet tunge Dage, grdt mange bittre Taarer, men altid senere maattet erkjende, at selv den tungeste Gang frte mig hen til det Bedste. Gid at hver Lidende maa erkjende det samme for sig.

Nytaarsmorgen nedskrev jeg en Stemning49, de skrevne Ord ere tidt erindrende vendt tilbage i min Tanke, gid at hver Bedrvet finde en Trst heri.

Et nyfdt Aar paa Verdensstrmmen glider

Med Malurtstngel og med Rosenflor;

Hvad faae vi hver? Bed med dit Fadervor

Om Kraft i Medgang og naar Hjertet lider.

Strb i alt Godt, og lad det saa staae til,

I Verden skeer alene hvad Gud vil!

Ja den Tro og Forvisning har jeg, at Intet skeer uden til vort Gavn og til vor Lykke, selv om vi tidt ikke begriber det; men ogsaa for mig er stundom denne Tro og Forvisning lige som brudt itu, dog naar senere stille Dage kom voxte det brudte sammen, Trst og Forvisning stod'atter som en Guds Naadegave, og den vil ogsaa groe for Deres fromme elskelige Sster, hun vil fornemme og erkjende Guds Villie er altid den Bedste, selv om det er gjennem ogsaa nok saa tung en Prve! Gud styrke, oplfte og glde hende!

Min hjerteligste Hilsen til Deres Mand og Brn, Deres Naades hengivne, rbdigste

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus