Dato: 23. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Dresden den 23 October 1860.

Kjre Fru Scavenius!

I Augsburg modtog jeg Deres Naades inderligt velkomne Brev; alle Breve, De paa denne min Reise have gldet mig med, ere komne til mig! min hjerteligste Tak for ethvert. Jeg er nu et godt Stykke Hjemmet nrmere, har allerede vret her i Dresden otte Dage, men strkt forkjlet, allerede i Augsburg flte jeg mig ikke vel. Det haarde Climat i Mnchen var mig da en stor Fortrd; jeg blev ganske febersyg; imidlertid tog min Ven, Geheimeraad GielI, Kongens Lge sig meget af mig, besgte mig hver Dag og jeg blev saa vel at jeg to Gange nd den Lykke at vre hos Kong Maximilian, der viiste mig stor Naade og Hjertelighed; men Reisen fra Mnchen her til Dresden gik kun langsomt; det var iiskold Vind, Sneen faldt allerede, og jeg maatte tage Reisen i mindre Afdelinger; nu er jeg hos Fru Sene, har alle Beqvemmeligheder, bliver plejet og hygget om; det er jeg da i Grunden blevet paa hele Reisen. Menneskene ere utroligt gode og opmrksomme mod mig. Jeg var i Pensionen i Geneve blevet saa hjemme at det ordentligt var tungt at tage Afsked. Da jeg kom til Basel blev jeg i Hotellet der besgt af en vel havende elskvrdig Familie, der i Kjrlighed til mine Skrifter, vilde gjre mig Opholdet behageligt og paa det indstndigste bad mig at fltte ind til sig; jeg opfyldte dette venlige nske og havde det udmrket; her fik jeg ved Te1egraph en Indbydelse fra den agtede rige Boghandler Hoffmann i Stuttgart, om jeg under mit Ophold der, vilde boe hos ham, og da jeg kom var jeg ogsaa der snart, som hjemme, otte Dage gik hen i Fest og Glde. I Theatret havde jeg Plads i Hof-Intendantens Loge hver Aften, det samme Tilbud har jeg her i Dresden af Excellensen von Lttichau, saa at Deres Naade seer jeg reiser saa behageligt, som man kan reise. Imidlertid trykker mig endnu Forkjlelsen og jeg er ikke ret glad ved i denne Aarstid at gjre Reisen hjem, men det er nu eengang Bestemmelsen. Vil Gud, reiser jeg om en otte Dage her fra Dresden og bliver da kun saalnge i Hamborg at jeg paa den danske Post, kan taae at hre om man har Breve til mig, et saadant fra Deres Naade udbeder jeg mig, kun et Par Ord, om De er paa Basns i Begyndelsen af November og hvor lnge, er De der, da gaaerjeg fra Korser Over Basns til Kjbenhavn; er De der ikke, opgiver jeg dette Besg til Julen. Skriv endelig derom til "Hamborg posterestante", finder jeg ikke Brev anseer jeg det som et Tegn paa at Deres Naade ikke er paa Basns. Jeg glder mig usigeligt til at see Dem og tale med Dem. See Frken Luzia, som lykkelig Brud. Hils hende, min Ven Otto, Frken Dunloup og Madden! - At Grev Leons Bryllup er blevet udsat, at han ligger syg, bedrver mig i sandhed! hans og Wandas Bryllup interesserer mig meget, da jeg holder meget af dem begge to. Er Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup eller i Kjbenhavn nu ved Novembers Begyndelse? derom tr jeg maaskee ogsaa hre et Par Ord, thi bliver. Veiret strngt, da gaaer jeg ikke fra Kiel til Korser, men over Land hjem. Nu, Gud glde og bevare Deres Naade og alle Deres.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus