Dato: 19. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Dresden 19 October 1860

Kjre Ven!

Endnu et Par Ord fra mig, da det vil drage lidt ud med Hjemreisen; jeg paadrog mig i Munchen en strk Forkjlelse og da jeg reiste derfra fr den endnu tilfulde var hvet, blev den vrre, det var ret en Qval at reise i det kolde Veir; Snee, Regn og Blst fulgte mig, otte Dage har jeg brugt om at naae til Dresden og er temmelig angrebet, har en voldsom Hoste og nogen Feber, det er imidlertid, som fagt, kun Forkjlelse, men den maa hves og vil, haaber jeg, snart fordunste; jeg er hos Serres, har der alle Beqvmmeligheder, bliver pleiet og passet, behver ikke at gaae ud og naar jeg er rask nok dertil, er her dog Heste og Vogn til min / Tjeneste; fr om 10 a 12 Dage kommer jeg saaledes ikke afsted, og derfor haaber jeg at De endnu engang vil hjre mig glad med et Brev men det maa vre her i Dresden fr denne Maaneds udgang "Dresden poste restante"; ikke sandt, De vil glde mig dermed. Min Photographi, den jeg sendte Dem fra Stuttgart" har De jo modtaget? De synes om den? Ja nu skal De see hvad Hanfstngel i den Henseende har udrettet. Fra Kapitain Lnborg fik jeg i forgaars et hjerteligt Brev, deri saae jeg hele hans og Deres Datters smukke reiseplan, maa den kun ikke forstyrres ved Krigsbegivenheder. Hils Deres Kone og Brn !gjerne skrev jeg mere, men jeg er lidt angrebet, fler mig ganske febril! snart bliver det bedre! Deres trofaste

H.C.Andersen

E.S

Hils Excellensen Tillisch, ligesom ogsaa Hedt og "de to Venner i andet Parquet!

Til

Hr Etatsraad J.Thiele

Ridder af flere hie Ordner

Kongens Ny torv

i

Kjbenhavn

(fra H.C.Andersen).

Tekst fra: H.C. Andersens Hus