Dato: 21. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

320. Til E. Collin.

Mnchen 21 Juni 1860.

Kjre Ven!

Vi skulde dog mdes, det var deiligt! Deres Haandtryk var det sidste nordfor Elben; Meddelelsen om Arnesen afficerede mig, slog saa forunderligt an, at jeg slet ikke kunde tale videre til Dem derom, maaskee har

De synes at jeg gleed for let bort fra Meddelelsen, men det er ikke Tilfldet, den hang ved mig, fulgte mig!–Er der ingen Bedring med ham?

Jeg var halvanden Dag i Hildesheim, der er en meget interessant gammel By, med Catholicisme, jeg raader Dem, naar De engang kommer til Hanover, da at anvende en Time paa Jernbane for at komme der hen. I Meiningen var jeg en Middag hos den ene af Brdrene Mller, der er gift med [en] fransk Dame, som var hist hjertelig og elskvrdig. Liden Kirsten, venter jeg vil blive bragt paa Scenen i Meiningen. Taler De ved Leilighed med Tillisch da hils ham og virk lidt ind paa ham at han faaer Weyses: Festen paa Kenilworth frem, den Opera kntter sig til Musikforeningens Grundelse; tag Dem derfor af den!–Fra Casino har jeg faaet Brev at jeg er gjenvalgt som Representant, jeg tager gjerne imod det, der som de kan have en Representant der ikke er i Landet og maaskee ikke kommer hjem fr nste Foraar; bringer Tids Forviklingerne det saa at jeg maa hjem fr Aaret ender, da er jeg jo ganske til Tjeneste, men det veed jeg ikke, vil De, efter bedste Skjn, arangere det. Mine sidste Eventyr og Historier, samt Besget hos Dickens, Skagen, Ragaz, Silkeborg er under Titel: Aus Herz und Welt. udkommet hos Wiedemann, en flau Tittel! vil De lade Delbanco give Dem et Exemplar fra mig og bede ham tage det igjen fra de to Wiedemann sender ham bestemte for mig, det andet Exemplar beder jeg om bliver, med andre Bger og Sager, hos Delbanco indtil videre. Siig ham at han hrer fra mig, om ikke fr saa naar jeg har vret ved Passions Festen i Oberammergau. Lad mig endelig vide hvorledes det er gaaet Jonas til Examen, og glem dernst ikke at min Lotterisddel fornyes; dog derom, troer jeg, De har vret saa venlig at skrive til Rise; saasnart jeg vinder, maa De endelig ufortvet lade mig det vide; jeg skulde nsten tro at jeg vandt, jeg fandt en deilig Fiirklver paa Rendsborg Vold, den tyder Lykke;–men maaskee ikke i Lotteriet. I Nrnberg mdtes jeg med Kaulbach, der har leveret et storartet Billed her til det Germanische Musum, det forestiller Otto den 3die der stiger ned i Achener Dom og besger Carl den Store, der sidder som Liig paa Keiserstolene,–Kaulbach fortalte at nu kom snart i Kunsthandelen det Billed han havde gjort efter mit Eventyr Engelen; jeg lste to af de nyeste for ham og han var aldeles henrykt!–Jeg lagde Veien om over Regensborg og tog Vogn ud til Walhalla, der er srdeles smukt, dog er det for dyrt det Besg, men nu har jeg da seet det med. Kong Max er ikke i Mnchen, jeg faaer ikke Leilighed til at bringe personlig min Tak for Maximilians Ordenen, Dronningen derimod er her og jeg haaber hun er saa naadig at lade mig kalde.–Her i Byen faaer man 12 Vesitkort med sit Portrt for omtrent een Rigsdaler hrer jeg, duer det noget skal jeg dog tage mig tolv og sende eet hjem. Hils Deres Kone, nste Gang faaer hun Brev, Louise og Jonas omfavnes i Afstand, saaledes har da Louise ikke noget derimod. Drevsen er vel nu i Norge, jeg frygter han bliver altfor begeistret for Norge og Nordmnd ! Hils Deres Fader Brdre og Sstre; Louise Lind skal hre fra mig fr jeg forlader Mnchen. Lev vel.

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus