Dato: 14. februar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Februar 1860

Kjre Ven!

Vinteren tager ordenligt fat! det fryser saa at vi nok snart have Svenskerne i Besg, og dog under al den Kulde tnker jeg stadigt paa SommerFlugt, forbereder mig paa at flyve afsted for at blive et heelt Aar ude, vil det kun blive en Fredens tid; i Slesvig viser sig intet venligt Sind, Italien er i fuldt Rre og just derhen vilde jeg, i Rom vilde jeg tilbringe den nste Vinter og i Schweiz og Savoyen den kommende Sommer forud, men der maa vre Ro; jeg lnges efter at flyve afsted, trnger til et Fornyelsens Bad, en aandelig Medea-Drik for at blive i Ungdoms Sindet! sidst i April eller Mai, om Gud vil, flyver jeg afsted, ud over Sor. De har vel i Berlings Tidende lst mit Besg hos Dickens, jeg har ogsaa leveret til illustrerede Tidende en lille Historie: Flyttedag, den stod i forgaars i Bladet, De seer altsaa at jeg har vret i Virksomhed; een Gang senere harjeg nu lst i Arbeiderforeningen, for overfyldt Huus og med stort Bifald; jeg lste: Pigen som traadte paa Brdet, den grimme lling og Hun duede ikke; den sidste greb meest. Festballet i Casino var srdeles smukt, De faaer paa Sndag i illustreret Tidende, et Billed deraf; jeg maatte levere en Sang. Fra Hartmann og hans Kone har jeg Hilsener, han arbeider flittig paa at omkomponere Ravnen, der fra Dialog nu faaer Recitativer. I Dag begraves Rotwiit, hans Dd overraskede meget, det er forunderligt, saa pludseligt at forlade denne Jord; jeg var sidst sammen med ham, da jeg nu i Januar lste Eventyr for Kongen; ivrigt er vi Studenter fra 1828. Her tales om at Monrad kommer tilbage fra Paris, af andre Ting der siges er ogsaa det at gamle Grundtvig skal have faaet sig en lille Datter, men mueligt er det kun Snak. Forleden havde jeg et komisk Beviis paa hvorledes vi Poeter blive lst og forstaaet; i Besg hos Dickens omtaler jeg the Times Trykkeri og siger at nede ved Themsen voxer denne Avisernes Dronningblomst, der to Gange i Dgnet stter Blomst og Blade, ja 50000, som den fra London kaster ud i Verden til Grnland og Hindostan, og nu beskriver jeg det storartede Maskineri; og saa kommer der dog en ldre Embedsmand til mig paa Gaden og sprger: Hvad er det dog for en Blomst, Hr Professor, De har seet i London, der kaster sine Blade omkring og stter saa mange Blomster! Det er jo Times Trykkeri, svarede jeg! - Nei, sagde Manden, De skriver det er en Blomst, og at den gaven Lyd! -Jeg svarede da, De maa have lst noget adspredt, ls igjen og De vil see at det ikke er en Blomst, men en Maskine! - Maskine! udbrd Manden, Dd og Pine! ja nu gaaer jeg lige hjem, saa skal jeg lse det om igjen,jeg troede det var en Blomst! og han kjendte nu noget til Blomster rimeligviis, derfor havde det interesseret ham. Vil De hjerteligst hilse Deres Kone, ligesom ogsaa Zeuthens, Boyesens, Heise og Harder. Tak for det smukke Digt De gav os over Bredal! - Igaar fik jeg fra Springs i Amerika et interessant Brev, meest om den dle Brown der i sin Iver for de Sortes Frihed blev henrettet; De har nok lst i Avisen om ham. Fru Spring fortller at da han frtes til Retterstedet vilde han ikke ledsages af nogen Prst der holdt paa Slaveriet, men nskede at en sort Moder med sine Brn fulgte ham, en saadan trngte sig ogsaa frem mellem Soldaterne, velsignede ham og han lftede een af hendes sorte Brn op og kyssede det. Min lille Historie: Ved det yderste Hav lste han i sit Fngsel, fortller Fru Spring, der med sin Mand besgte ham. Nu lev hjertelig vel. Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 14 Februar 1860

Kjre Ven!

Vinteren tager ordenligt fat! det fryser saa at vi nok snart have Svenskerne i Besg, og dog under al den Kulde tnker jeg stadigt paa Sommer-Flugt, forbereder mig paa at flyve afsted for at blive et heelt Aar ude, vil det kun blive en Fredens tid; i Slesvig viser sig intet venligt Sind, Italien er i fuldt Rre og just derhen vilde jeg, i Rom vilde jeg tilbringe den nste Vinter og i Schweiz og Savoyen den kommende Sommer forud, men der maa vre Ro; jeg lnges efter at flyve afsted, trnger til et Fornyelsens Bad, en aandelig Medea-Drik for at blive i Ungdoms Sindet! sidst i April eller Mai, / om Gud vil, flyver jeg afsted, ud over Sor. De har vel i Berlings Tidende lst mit "Besg hos Dickens", jeg har ogsaa leveret til illustrerede Tidende en lille Historie: Flyttedag, den stod i forgaars i Bladet, De seer altsaa at jeg har vret i Virksomhed; een Gang senere har jeg nu lst i Arbeiderforeningen, for overfyldt Huus og med stort Bifald; jeg lste: Pigen som traadte paa Brdet, den grimme lling og Hun duede ikke; den sidste greb meest. Festballet i Casino var srdeles smukt, De faaer paa Sndag i illustreret Tidende, et Billed deraf; jeg maatte levere en Sang. Fra Hartmann og hans Kone har jeg Hilsener, han arbeider flittig paa at omkomponere "Ravnen", der fra Dialog nu faaer Recitativer. I Dag begraves Rotwiit, hans Dd overraskede meget, det er forunderligt, saa pludseligt at forlade denne Jord; jeg var sidst sammen med ham, da jeg nu i Januar / lste "Eventyr" for Kongen; ivrigt er vi Studenter fra 1828. Her tales om at Monrad kommer tilbage fra Paris, af andre Ting der siges er ogsaa det at gamle Grundtvig skal have faaet sig en lille Datter, men mueligt er det kun Snak - - . - Forleden havde jeg et komisk Beviis paa hvorledes vi Poeter blive lst og forstaaet; i "Besg hos Dickens" omtaler jeg "the Times" Trykkeri og siger at nede ved Themsen voxer denne Avisernes Dronningeblomst, der to Gange i Dgnet stter Blomst og Blade, ja 50000, som den fra London kaster ud i Verden til Grnland og Hindostan, og nu beskriver jeg det storartede Maskineri; og saa kommer der dog en ldre Embedsmand til mig paa Gaden og sprger: "Hvad er det dog for en Blomst, Hr Professor, De har seet i London, der kaster sine Blade omkring og stter saa mange Blomster!" Det er jo Times Trykkeri, svarede jeg! - "Nei", sagde Manden, "De skriver det er en Blomst, og at den gav en Lyd!" - Jeg svarede da, De maa have lst noget adspredt, ls igjen / og De vil see at det ikke er en Blomst, men en Maskine! - "Maskine!" udbrd Manden, "Dd og Pine! ja nu gaaer jeg lige hjem, saa skal jeg lse det om igjen, jeg troede det var en Blomst!" og han kjendte nu noget til Blomster rimeligviis, derfor havde det interesseret ham. Vil De hjerteligst hilse Deres Kone, ligesom ogsaa Zeuthens, Boyesens, Heise og Harder. Tak for det smukke Digt De gav os over Bredal! - Igaar fik jeg fra Springs i Amerika et interessant Brev, meest om den dle Brown der i sin Iver for de Sortes Frihed blev henrettet; De har nok lst i Avisen om ham. Fru Spring fortller at da han frtes til Retterstedet vilde han ikke ledsages af nogen Prst der holdt paa Slaveriet, men nskede at en sort Moder med sine Brn fulgte ham, en saadan trngte sig ogsaa frem mellem Soldaterne, velsignede ham og han lftede een af hendes sorte Brn op og kyssede det. Min lille Historie: "Ved det yderste Hav" lste han i sit Fngsel, fortller Fru Spring, der med sin Mand besgte ham. Nu lev hjertelig vel. Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 569-72)