Dato: 24. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne S Bushby
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Januar 1860.

Kjre Fru Bushby!

Allerede ved Juletid nskede jeg at sende Dem mine sidste "nye Eventyr og Historier", men jeg fandt ikke Leilighed; nu derimod, da vor danske Gesandt v. Dockum reiser tilbage og er saa elskvrdig og god at ville tage Bger og Brev med, kommer denne lille Samling, der her i Danmark har vakt stor Opmrksomhed og er blevet modtaget med en Tak og Hjertelighed som ingen af mine Skrifter fr; det er / allerede nu et Aar siden at frste Hefte udkom og frste Oplag paa 2000 Exemplarer bleve udsolgte i 10 Dage, noget som er uhrt her til Lands; af fjerde Hefte, ved denne Juul var Oplaget 5000 Exemplarer, sdvanlig trykkes kun 500, og allerede nu er strste Delen solgte. I Engeland og andre Lande er det just mine Eventyr, med Undtagelse af "Improvisatoren", som have vundet meest Bifald, denne nye Samling, der i enkelte Henseender, Dybde og Naturskildring, maaskee staae over de tidligere, vil vist paa en smuk Maade bringe mig i Erindring igjen hos mine engelske Lsere. Det er / derfor mit nske at De vil overstte disse Historier; naar De siger Hr. Bentley hvad jeg her har skrevet, og at jeg aldeles ikke har Tanke om nogenslags Honorar, kun nsker 4 eller 6 Exemplarer, da vil han vist for Dem forlgge Bogen, mder der Vanskeligheder det jeg under saadanne Vilkaar ikke troer, da vil vist Hr. Longman, der har forlagt the true story of my life, eller en anden Boghandler overtage Forlaget. Om Resultatet heraf nskede jeg at blive underrettet, jeg boer i Kjbenhavn, Nyhavn 34 Byens Side. Min hjerteligste Hilsen til Deres Mand og Brn; ligesom ogsaa til Hr. Bentley og Familie. / Behver De en god tydsk Oversttelse af Eventyrene da findes en saadan af flere af disse tilsendte i den sidst forrige Aar hos Wiedemann i Leipzig udkomne Samling "Mrchen und Historien fon [!] H. C. A" Og nu hjertelig Lev vel!

Deres rbdigst hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 329-33)