Dato: 29. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Carsten Hauch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 29 December 1859.

dle, kjre Ven!

Ikke tnkte jeg at skulle gldes herude med Brev fra Dem, netop idet jeg sidder opfyldt af Deres tankevkkende Digtning "Charles de la Bussiere!". De har vret saa venlig at sende mig denne Bog, og her ude i Eensomhed, - thi Julen og alle Dagene glide stille hen, uden Besg, uden Festlighed, da Fru Scavenius ikke er vel, - nyder jeg Deres Digtning; endnu har jeg kun lst henimod Halvdelen; Alt er saa beskueligt, nsten som oplevet, og det gjr godt fra Parises Luft at komme ud i Bjergene, saaledes som De frer os med Tilbageblikket i Charles de la Bussieres tidligere Liv! ethvert Arbeide af Dem, har altid en Tankefylde, en Naturfriskhed, som rykker mig! / saaledes ogsaa her! Under Lsningen satte jeg mig tidt for, at naar jeg havde endt Bogen, vilde jeg skrive til Dem og udtale min Glde og Tak for den som for det meget Dygtige og Skjnne, De har givet os, og endeligt for Deres Deeltagelse, Deres vedvarende Venskab, for mig. Nu kom Deres Brev, og jeg kan ikke udstte det med at skrive. De endte Deres Brev i en Forstemthed, i en Stemning, som jeg godt kjender og uagtet dette mit Brev frst kommer til Dem overmorgen og De altsaa, haaber jeg har mere Solskin i Deres Sind, synes jeg dog, ligesom ved en usynlig Traad, i det jeg nu skriver, at naae Dem forud med min Tak min varme, inderlige Hengivenhed. De faaer disse Ord paa den sidste Dag i Aaret; lad min Hilsen vre Dem en Tak for hver venlig Tanke / i det hengaaede Aar; vr forvisset om, at uendelig Mange stille sende Dem Tak for Deres dybe digteriske Vrker. Tiden er ikke for Poesie; men denne maa og vil dog blomstre lige levende og uddelig! Hvad mon det nye Aar ruller op for os Alle? tidt fler jeg ligesom et iskoldt Vindstd fra Begivenhedernes Vinger og fler en ieblikkelig Angest, men snart igjen lfter sig Sindet jeg har udtalt det, troer jeg, i et lille Vers, der kommer paa Sndag i "Illustreret Tidende; men nu kan De lse det her forud!

Nytaarsmorgen.

Et nyfdt Aar paa Verdens strmmen glider

Med Malurtstngel og med Rosenflor.

Hvad faae vi Hver? Bed med Dit Fadervor

Om Kraft i Medgang og naar Hjertet lider!

Strb i alt Godt, og lad det saa staae til,

I Verden skeer alene, hvad Gud vil.

[Slutningen mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 870-72)