Dato: 28. december 1859
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

318. Fra E. Collin.

Faders Fdselsdag feires sandsynligviis hos Gottlieb og saaledes, at (lige som sidst hos mig) alene de ldre ere til Middag, og de Yngre komme om Aftenen. Herefter indretter De vel saaledes Deres Vise. Nogen egentlig Munterhed venter jeg mig ikke ved denne Leilighed, thi i Grunden troer jeg, at Fader helst vil have Ro, men at han ikke vil forstyrre den vante Skik; jeg er naturligviis saameget mindre oplagt til at bre mig ad som jeg plejer ved disse Leiligheder, og da jeg ikke er bielig nok til at stemme Tonen om, eller rettere, da Instrumentet kun har een Strng, som ikke passer, saa bliver det nok denne Gang liggende i Skuffen.

Jeg skal undersge, om det gaaer an, at jeg paa Deres Vegne ansger om Tilladelse til at bre Maximilian?Ordenen samt om det ikke er ndvendigt at Udnvnelses?Papirerne flge med; og disse har De jo selv. I sidste Tilflde nsker jeg at vide, om De vil have Sagen fremskyndet inden De kommer herind, thi da skal jeg sende Dem en Concept og De kan da lade hente fra Skjelskr et Stk. Stempletpapiir til 4 Kl. No 4 O: 42 b, hvorpaa den skrives. Jeg vilde dog imidlertid have forsgt at indgive Ansgningen, hvis jeg havde havt Deres Udnvnelsespapirer; men uden disse tr jeg ikke.

28/12 59.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost