Dato: 15. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

313. Til Henriette Collin.

Frederikshavn den 15 Aug. 1859.

Kjre Fru Collin!

Magelst hjerteligt bliver jeg modtaget heroppe i Jylland; de venlige Mennesker vide ikke hvor gode de ville vre mod mig og hvorledes er jeg ikke blevet pleiet i disse sidste Dage; ja jeg har ligget syg, endnu ikke vret ved Skagen, frst overmorgen troer Lgen at jeg tr vove derpaa. Strax ved min frste Udflugt til Vesterhavet nede ved Nrre-Wosborg, hvor Vinden flngede Huden af mit Ansigt blev jeg strkt forkjlet, i fire Uger har jeg hostet og hivet, men holdt ud; i Lverdags morges skulde jeg have kjrt fra Frederikshavn til Skagen, Halvveien vilde Procurator Rrby og hans Kone (fdt Henne) have ledsaget mig, men jeg maatte opgive al reise; om Natten flte jeg mig meget ilde, det gik derpaa over i en saa voldsom Transpiration at jeg ikke i et rusisk Dampbad kunde dampe saa frygteligt, jeg maatte blive i Sengen og frst i Dag (Mandag) har jeg taalt at kjre hen til Consul Kalls, den rigeste Mand her i Byen, og hvor man havde ventet jeg var taget ind, men det skete ikke, da Familien var mig ubekjendt og Rottblls Sster, hvis Bekjendtskab jeg gjorte paa Brglum og er gift med Overauditeur Uldall og boer i en smuk Villa lige ved Frederikshavn, bad mig boe hos sig; Mand, Kone og Brn have vret utrttelige i at gjre mig det hyggeligt og pleiet mig, som jeg aldrig er blevet pleiet; overmorgen, om Gud vil, tager jeg nu Extrapost til Skagen, bliver der halvanden Dag og har allerede fra Byfogeden der, som jeg slet ikke kjender faaet Brev om at han vil vise mig om deroppe. Jeg har indbudt en Sn her af Huset, Studenten Uldall, nu at vre min Gjst paa denne lille Dages lange Reise og han er meget glad da han ikke har vret paa Skagen. Jeg har her i Frederikshavn besgt gamle Fru Henne der var rask og livlig, boer hos sin Datter, i et nysseligt Huus tt ved Kattegattet; vi talte over en Time, kun om den collinske Familie. Deres Moders Portrt hang der paa Vggen. Billedet af Bothaniskhave; Excellensen Collins Portrt etc.–De vilde kjre mig omkring der i Egnen, men som sagt jeg har frst i Dag kunnet kjre til dem og til Kalls hvor der var en glimrende Frokost. Fru Kall er en Sster til Rrby.–Baade Fru Rrby fdt Henne og gamle Fru Henne have vret to Gange i min Sygdom at besge mig her hos Uldalls som de ellers ikke kjende eller omgaaes, men meget hiagter; jeg har nok vret temmelig angrebet, men387 min gode Natur, siger Lgen, har selv hjulpet sig, kun er mit Bryst endnu noget mt og jeg er hs og lidt hostende; men en saadan evig Vestenstorm kan rigtignok knkke et Menneske; paa Brglum Kloster boer man nu, som paa en Bjergryg, Vinden susede der gennem alle Gange, da jeg i Onsdags kom ned, til Byen Hjrring var det som jeg kom indenfor Alperne, saa mildt og godt. Mildt og hjerteligt blev jeg ogsaa modtaget, jeg som ikke kjendte et Menneske i Byen fik strax samme Aften en Serenade af Byens frste Damer og Herrer, Haven var pyntet med brogede Lgter; Etatsraad Juul og Provst Dierup frte mig ud i Kredsen, det var meget festligt, De kan lse derom, i det mindste i Hjrring og i Frederikshavns Avis, jeg blev ganske bevget. Brev derom, ligesom Sangen, sendte jeg strax Etatsraad Drevsen. Fr Sndagaften kommer jeg nu ikke til Aalborg og bliver da der et Par Dage, vil De derfor bede alle mine skrivende Venner at sende Breve til Aalborg, siig det endeligt til Deres Svigerfader og fortl dem Alle derude hvorledes jeg har det. Hils kjrligt Deres Mand, ligesaa Louise og Jonas, Alle i Amaliegaden og hver af mine Venner De mde. Her synes srdeles smukt om Frederikshavn, mgtige Banker, som Bjerge lfte sig og Havet er saa udstrakt, blaat og rullende. Lev tilfreds og vel! Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen