Dato: 10. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Hjrring den 10 August 1859.

Kjre Etatsraad Drevsen!

Dette lille Brev haaber jeg trffer Dem vel; jeg derimod er stadig strkt forkjlet, Vinden herovre er mig for skarp og strng, men Hjerterne ere rigtignok des varmere! var jeg en Prinds og reiste i Landet kunde jeg ikke blive festligere modtaget end jeg gjr! det er mig nsten som en Drm! igaar kom jeg, op ad Dagen, her til fra Brglum-Kloster; ikke et Menneske kjendte jeg her, den eneste jeg besgte var Amtmanden, men som en Lbeild gik det gjennem Byen at jeg var der og da jeg tidlig om Aftenen, som syg vilde gaae iseng blev jeg / underrettet om at Damer og Herrer her fra Byen, (de frste Familier, siger man det var) vilde bringe mig en Sang, denne var ihast skrevet, trykt og nu maatte jeg skjndt ganske lidende blive oppe til henimod ti, da kom Provst Dirup og Etatsraad Juul, som Deputation, jeg blev frt ned i Hotellets Have, der var oplyst med brogede Lgter; [overstr: og] en stor Kreds af Damer og Herrer sang en meget smuk Sang til mig og gav mig Alle tre Gange Hurra, jeg blev, kan De nok vide gruelig betagen, og det var meget svrt at tale til de mange nye Venner; jeg reiser imidlertid herfra om en Timestid til Frederikshavn, hvor jeg er indbudt at boe hos en Herr Uldall der eier Constantia tt udenfor Byen, paa Lverdag kjrer jeg, om Gud / vil, til Skagen og bliver der til Mandag morgen for at vende tilbage over Frederikshavn til Aalborg. Dem og Familien, som nrmeste kjre Venner, der tage Deel i mit Vel og Vee, vil ogsaa dette lille smukke Tegn paa Nordjyllands Stemning for mig som Digter vre behageligt! hils kjrligt dem Allesammen.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

ihast!

I dette ieblik sendes mig flgende Vers til Afsked.

Naar Strngen springer og den strke Klang

Forkynder Verden at Din Harpe tier,

Saa tone endnu "Hjertets Melodier"

Med Veemod i Din Ungdoms dybe Sang!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 602-04)