Dato: 24. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Silkeborg den 24 Juni 1859

Kjre, lykkelige Ven! Ja lykkelige gtemand! De og Deres Frue have det velsignet kan jeg tnke! "Saa smukt er ingen Steder, som hos et nygift Par -," synger Poeten og det er en Poet man kan stole paa, for han er Pebersvend og har altsaa seet med misundelige ine. De boer altsaa nu paa det hie Slot paa Steenkuls Torvet med aaben Udsigt gjennem Volden, Solskin i alle Stuer, Solskin i begge Hjerter, saaledes som det skal og maa vre! gjerne havde jeg skrevet lidt tidligere, men jeg tnkte som saa, en ung gtemand [/] bryder sig ikke om Brevduer, han og hans Halvdeel kunne selv vre Duer! Jeg tnkte ret paa Dem Deres Bryllupsdag, jeg haaber min Vise blev sjunget og den fandt Stemninger, der kaldte den god!- Vil De nu tage Deres elskvrdige Frue i begge Hnder, se hende ind i de kloge milde ine og bringe min Hilsen, jeg sender en heel Bouquet af gode nsker, dem kunde De stikke i Speilet som Visitkort fra mig og, ikke sandt, De ville imellem venligt erindre at jeg hrer med til Vennerne. Brev fra Dem venter jeg egentligt ikke, dertil er De endnu for ung gtemand, De har ingen Tid, men skulde De faae den, da er jeg her paa Silkeborg til den 5 Juli, dernst [/] seks a syv Dage paa Nrre-Vosborg ved Ringkjbing, efter den Tid veed jeg ikke bedre end at opgive Dem som mit Opholdssted den gode Stad: Aalborg. Glder De mig med Brev da lad mig ogsaa vide hvorledes Henriques have det, og send mig de kjre Menneskers Adresse, jeg vilde nok skrive Fru Henriques et Brev til, eftersom jeg, fr min Afreise fra Kjbenhavn, ikke fik hende og hendes Mand sagt Lev Vel! - Her paa Silkeborg er kun fru Drewsen og Datteren Fru Krieger hjemme, Drewsen er i Kjbenhavn og har snart vret der en heel Uge. Veiret er koldt og stormende, Langsen vlter store hvide Blger, Den "vender det hvide ud ad," som man siger, det er et Veir, som jeg kan nske mig det ved Vesterhavet. - Marryats have allerede vret her i Silkeborg, de bleve tre Dage, vare i stor Henrykkelse over Egnen, siger man, og reiste netop tidlig om Morgenen, som jeg kom Aftenen [/] forud. Storken, De ved at den er min gode Ven, har jeg straks fortalt at De holdt Bryllup, jeg er vis paa, han nok erindrer det og ved Leilighed betnker Dem. To nye Historier skrev jeg fr jeg forlod Kjbenhavn, "Pen og Blkhuus," - samt: "Deilig!" - Paa Basns kom en tredje Historie: Veirhanen og Gaardhanen, her i Jylland har jeg endnu Ingen Ting bragt paa Papiret uden Breve, dette er saaledes eet om ikke vel skrevet, saa inderligt vel meent. Nu Gud glde og velsigne Dem i Deres nye Livs Afsnit og tnk venligtpaa Deres / hjerteligt hengivne H. C. Andersen. /Til

Hr. C. St. Andersen Bille.

Tekst fra: Solveig Brunholm