Dato: 9. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 9 Juni 1859.

Kjre Ven!

Lykke og Velsignelse i Deres nye Hjem! min hjerteligste Lyknskning sender jeg Dem og Deres Kone! mine Tanker var hos Dem den frste Juni; om Aftenen kom jeg da ud til Ingemanns, jeg sagde ham at det var Deres Bryllupsfest, nsten skulde jeg troe, at han har skrevet til Dem og bragt sin Hilsen. De er altsaa nu gtemand, har et nyt, eget Hjem, hvor Alt straaler i Ungdoms Glands og bedst af Alt derunder, et trofast, deeltagende Hjerte, det er visseligt det Herligste man her i Verden kan opnaae, De kan tro at Pebersvenden, den eensomme Gamle, har sin tunge Byrde, den bliver jo ikke deelt. Lad nu det deilige Sommervair skinne med ind i Deres unge gteskabs Dage; lidt flyve De vel ud paa Landet, Skoven er i sin bedste Pragt og der er lang, lang Tid til Lvet gulner. Jeg bliver her paa Basns til omtrent den 20de Juni, saa besges Silkeborg og Vesterhavet; derovre haaber jeg at finde, om ikke Skatte i Flyvesandet, saa Stormvinger der brer Rigdomme, en heel Bouquet nye Eventyr og Historier, to af den humoristiske Slags har jeg allerede lagt hen. "Pen og Blkhuus", samt "Deilig"; denne Gang nskede jeg nok at Mngden blev af de spgende henflaggrende Historier, at om sidste Hefte i Bindet, kunde siges "Nachspielet var det artigste". Bring Deres Moder, Broder og Sstre min venlige Hilsen! jeg vil haabe at Lieutenant Jhnke befinder sig nu mere vel! Kjender han lidt til mig da send ham min deeltagende Hilsen; og nu lev vel! Gud glde og bevare Dem og Deres kjre Kone.

Hjerteligst

H.C. Andersen Til Hr Carl Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm