Dato: 24. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Mai 1859.

Histrede Hr Etatsraad Tang!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige Skrivelse og den Gjstfrihed at De vil modtage og beholde mig et Par Dage; jeg forestiller min Ankomst til den Tid de bedst kan modtage mig og kommer altsaa, om Gud vil, den fjerde eller femte Juli; et Par Dage forud skal jeg niagtigere, fra Silkeborg, underrette Dem om Dag og Time, samt om Veien lges over Herning eller Holstebro, frstnvnte By er nok at foretrkke. Meget glder jeg / mig til Besget paa Nrre-Vosborg. Jeg tnker mellem Klitterne at finde mangen poetisk Skat, den vise sig nu i Sagn, Natur Indtryk eller Stemning, den hele Natur derovre er saa eiendommelig og mig fremmet. Endnu engang hjertelig Tak for den Venlighed De er kommet mig imde med! Min rbdige Hilsen til Deres Frue.

Deres meget hengivne

H: C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus