Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. februar 1836
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 55. Fra Henriette Wulff. Torsdag Morgen [4/2 1836].

Jeg modtog Deres Brev sildig i Gaar Aftes, det frste jeg gjr i Dag er at takke Dem derfor med disse Par Ord; egentlig havde jeg Lyst at skrive Mange; men har ikke Tid, da jeg maae vre nede hos min syge sde Moder; som det gjr ondt ikke at have seet Dem i Forgaars, da hun sadt oppe; men hun er saa svag at ikke allene Lgerne men hendes egne faa Krfter forbyde hende at see Hvem det saa end er, i Gaar var hun meget daarlig og lidende, og vi Alle meget nedslagne, som De begriber. Dog lad mig komme til et Punkt i Deres Brev der ligger mig ret paa Hjertet. Ja Andersen De har med Deres hurtige Skarpsindighed strax gjettet hvad jeg meente med Hensyn til den Mllerske Familie, og hvor nskede jeg at De ikke havde! Thi jeblikket efter at denne hslige Tanke (det hslige ligger jo hos mig) opstod hos mig, fortrd og forkastede jeg den. Jeg kjender Deres dle fortrffelige Caracteer saa vel at jeg ikke et Minut kunde falde paa at De blev ledet i Deres Handlinger af slige Hensyn. Jeg havde da vi talte om den Gjenstand irriteret mig, og vilde nu finde en Grund til den Forandring De viste mod de omtalte Personer, og - nu ingav en lille ond Djvel mig den stykke idee, som jeg ret inderlig beder Dem at troe kjre Andersen ikke kom fra mit egentlige jeg! Gid det var som naar man er Brn, har man gjordt eller sagt noget Urigtigt, og man erkjender det, og siger jeg fortryder det, beder Omforlades og skal aldrig gjre det mere saa troer man alting godt, og er ligesaa let om Hjertet som fr - nu er det anderledes, thi om endogsaa den man har bedrvet er del nok til at tilgive og glemme, er man ikke selv let dertil. Jeg havde meget mere at sige men kaldes ned til Moder derfor maae jeg pludselig holde op. Er De vred paa mig Andersen? Det gjr os alle ret ondt at vi ikke see Dem i Dag men jeg er saa lidet egenkjrlig at jeg glder mig for Deres Skyld at De skal have en poetisk humoristisk lystig Kraftsuppe istdetfor vores prosaiske sygelig triste Grd.

Farvel, jeg seer Dem jo snart? Som altid uforanderlig ssterlig H Wulff.

[ Udskrift] ST

Hr H. C. Andersen Nyhavn.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling