Dato: 3. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 Mai 1859.

Kjre Hr. Etatsraad Tang!

Det er nu henved to Aar siden jeg havde den Fornielse at vre sammen med Dem en Middag hos Etatsraad Fenger, da var De saa venlig at sige mig at naar jeg engang bestemte mig til at besge Jyllands Vestkyst skulde jeg vre meget velkommen hos Dem og Deres paa Nrre-Vosborg; tr jeg nu benytte mig af Deres venlige Indbydelse? Jeg havde bestemt at gaae til Italien, denne Reise har jeg / for iaar opgivet og agter, om Gud vil, at see mig lidt om paa Heden og ved Sandklitterne. Jeg vilde rimeligviis sidst i Juni over Silkeborg komme til Dem Hr. Etatsraad, dersom De vil modtage og beholde mig nogle Dage i hvilke jeg kan faae et Blik paa Egnen. Fra Dem vilde jeg derpaa gaae op til Vestervig og paa Limfjorden til Aalborg, maaske besger jeg derfra Skagen, dog nogen bestemt Plan lgger jeg ikke fr jeg har talt derovre med Mnd der kunne og ville give mig god Underretning. Tr jeg nu venligt bede Dem om med et Par Ord, aabent og ligefrem at sige mig om jeg kommer/ Dem til Uleilighed og om ikke et Besg af nogle Dage er for ubeskedent af mig.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E. S. Min Bopl er

Nyhavn 34, Byens Side.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus