Dato: 25. marts 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Til Boghandler Th: Reitzel

Fredag Morgen.

Kjre Hr Reitzel!

Dersom De har de indbundne Exemplarer til mig, maa da ikke mit Bud faae dem med. Jeg tilfier her min hjerteligste Tak!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Veldle

Hr Boghandler Th: Reitzel

Kjbenhavn

[med fremmed hnd:] 1859 25 Marts

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topse fotokopi)