Dato: 13. februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 Feb: 1859

Kjre Ven!

Tak for Deres smukke Sang for Danmark, jeg har lst den, [overstr: thi] men var ikke med ved Afsyngelsen; jeg tog kun Deel i Festballet og besgte Theatret. Det har vret meget smukke folkelige Dage. - I Theatret havde man ret Indtrykket af at det var Borger og Almueclassen, som var her og til frste Forestillingen saaes de meest Fattige, altsaa dem der om Natten havde staaet lngst for at faae en Billet, de vare Alle efter deres Stand saa festkldte som mueligt og viiste en Tact, en Beskedenhed og dertil en saa inderlig Deeltagelse at det var mig nsten rrende; de klappede saa fornuftigt og yttrede sig saa sundt. / Kun eet Menneske har rgret mig og Flere, tnk Dem: der kom den frste Aften i Theatret to meget fattige Smaapiger, der havde staaet om Natten paa Torvet forat faae Billetter, de kunne nok vre tolv Aar, de havde hver sin Billet og kom nu til Theatret, der i Forsalen spurgte de en ubekjendt Herre, hvor de skulde hen med deres Billetter og denne var saa hjertels at han tog disse og sagde at han skulde have dem, de kunde gaae op af Trappen og ind paa anden Sal, da de kom der havde de ingen Billetter og kunde ikke komme ind; Theaterdirecteuren Christensen fik det at vide og Smaapigerne kom da ind i Parterret; Poletiet gjorde Alt for at finde Fyren der havde narret de stakkels Brn, disse selv gik imellem Acterne for at sge ham, men han var ikke at opdage. Jeg kan ikke forstaae at Nogen kan vre saa ond. - Paa Ballet var srdeles festligt og / stor Glde. Vilhelm Holst talte godt og berrte i Talen at Prindsesse Caroline i Choleratiden var blevet i Kjbenhavn og det blev modtaget med stor Erkjendelse. Hauchs Foredrag var saa srdeles langt og han kunde ikke hres, Folk bleve trtte deraf. - Jeg har siden jeg kom til Byen vret flittig; i Marts udkommer tredie Hefte af "Nye Eventyr og Historier", der indeholder: Vinden fortller om Waldemar Daae og hans Dttre", den vistnok af mig bedst fortalte Historie, men Alle som hre den erklre at Ingen kan lse den uden jeg og jeg troer det selv.

Dernst: Pigen som traadte paa Brdet, et Eventyr - Taarnvgteren Ole, En Historie. De Vises Steen, Eventyr og den lille Historie, den De og Deres Kone kjende: Brnesnak, men der er altsaa tre nye i Bogen De ikke have hrt, jeg glder mig til, maaskee den 27 de / Mai, (ikke den 28de) at lse den for Dem. - Veiret er jo i Vinter magelst, det er som vi levede i Syd-Tydskland. Her i Byens Haver staae Sommergjkkene allerede i Knop. Jeg vilde ret nske at De kunde see Wiehe i: "Kamp og Seier", det er ganske mesterligt! - Hartmann har componeret en smuk Musik til Intermediet i Holbergs Kildereise, jeg har leveret Sangene, Hartmann har dernst componeret et stort Arbeide, nemlig Paludan-Mllers "Dryadens Bryllup". Den unge Hartmann og Winding arbeide paa Musik til Bournonvilles nye Ballet "Fjeldstuen". Siboni har componeret Lorely, Gade arbeider paa en Opera: Judith. Fra Digteren Munck fik jeg nyelig Brev fra Nizza, han vilde da reise med sin Sn til Rom. De hjerteligste Hilsener til Deres kjre Kone.

Med inderligt Venskab og Hengivenhed

H.C. Andersen

til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 528-31)