Dato: 5. februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5te Februar 1859 Kjre Fru Scavenius!

De synes mig saalnge siden at jeg hrte fra Dem, jeg veeed slet ikke hvorledes De og deres Omgivelse have det; jeg vil imidlertid haabe og troe at Alt er ved det Bedste. Veiret vedbliver saa smukt og det hnder tidt, naar Solen skinner varmt ind i min Stue, at jeg tnker; nu har vi Vaaren! gid at Jernbanen lb tt forbi Basns, at man kunde i en Svip ud og tilbage aflgge et Besg; jeg glder mig nu til Paasken, eller Pindse, thi slaae ikke ale Solem rker feil, da vil iaar Skoven tidlig blive grn og da jeg nu ved Vintertid har spadseret fra Basns til Skoven, saa kan det vel ogsaa skee naar den staaer i sit Grnne. Historien om Vinden, der fortller om Waldemar Daae og hans Dttres Historie, gjr srdeles Lykke; foruden den har jeg nu skrevet en anden: Taarnvgteren Ole og et Eventyr: "Pigen som traadte paa Brdet", saa at eet nyt Hfte Eventyr og Historier, rimeligviis vil udkomme i Beegyndelsen af Marts; saasnart det skeer, tillader jeg mig strax at sende Deres Naade et Exemplar. Jonna Stampe har faaet sig en lille Pige, men hun er desvrre syg, har Feber, hendes Moder er hos hende. Her i Byen tnkes meget paa Festlighederne i Anledning af den 11 Februar, jeg har imidlertid ikke i sinde at tage Deel i disse, jeg holder ikke af Festligheder ud paa Natten. Det nye Stykke Kamp og Seier vil jeg ret nske at Deres Naade saae, det bliver, isr af Wiehe, ypperligt udfrt, Wiehe overgaaer sig selv, hans Spil er fuldendt, han er henrivende! - i Operaen er der nu nogen Hvile da Jomfru Lund er meget syg af en Byld i Halsen, Liden Kirsten, Lukrezia & ligge derfor hen, men "Figaaros Giftermaal", Operaen, vil snart komme frem, med den yngste Wiehe, som Figaro. Fra Fru Serre havde jeg nyeligt Brev hun spurge mig srdeles til Deres Naade, og overdrog mig mange Hilsener. Min Tanke om at tilbringe nste Juul i Rom synes at maatte opgives, det seer jo, efter Aviserne skrkkeligt uroligt ud i Italien og netop i dette Aar! - Vil Deres Naade hilse Luzia og Otto, ligesom ogsaa bringe mig i venlig Erindring hos Frken Dal Borgo, Frken Schumacher og Miss Dounlup, til den sidste vedlgger jeg desuden en Hilsen fra Kammerherreinde Neergaard, som nu er kommet til Byen og netop i Dag venter sine Brn hertil. Jeg haaber at Deres Naade, naar De en Dag har Tid og er i Stemning De da gder mig med et lille Brev at jeg kan vide om De er vel og Alt ved det gode Gamle. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen Hilsen til Hr Ferslev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus