Dato: Januar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Tirsdag Middag Jan 1859

Kjære Fru Kock!

i dette Øieblik, Klokken er strax 4re, kommer det mig pludselig i Tanke at jeg havde lovet i Dag Klokken eet at komme til Dem og læse min nye Historie! jeg har aldeles glemt det til denne Minut; i det jeg husker mig om, har jeg ikke lovet et Sted, een af disse Dage, at læse, hvor var det og naar? da husker jeg det er i Dag og forbi den Tid De ventede mig; jeg er meget ærgerlig paa mig selv derover og nu har ogsaa Fru Møller ventet; jeg har aldeles Intet at undskylde mig med, thi jeg kunde komme, / men som sagt - jeg glemte det aldeles. Vil De tilgive mig og dernæst med Fru Møller bestemme hvilken som helst Dag i denne Uge Klokken eet, jeg venter et Par Ord derom og skal da ikke bære mig saaledes ad! Deres hjertelig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus