Dato: 20. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

304. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 20 December 1858.

Kjre Ven!

For et Par Timer siden kom jeg her til og sidder nu endelig i en varm, luun Stue, det har vret en isnende Tour herud. Jeg tog afsted, som De veed, i Lverdags med Middagstoget, det var koldt og en gjennemtrngende Blst, som trngte lige ind i Vognen, gjennem Kappe og Frakke; ved Ringsted maatte vi vente en heel Time, idet at Godstoget fra Corsr havde det Uheld at Locomotivet ikke kunde drage dem, de blev staaende mellem Ringsted og Sor, saa at et Reserve?Locomotiv maatte sendes dem tilhjlp og vi naturligviis vente til de kom; Ingemanns vare meget angest for mig da jeg der frst indtraf henimod 5. Jeg fik strax samme Aften et Manuskript til Dem af Ingemann; han har den Vane strax at klippe ethvert saadant til Fidibus, det eneste han havde nu var Manuskriptet til den smukke Fortlling han iaar har givet til Lose & Delbancos Folkecalender; dette skal jeg bringe Dem. Natten var skrkkelig kold og den Dag igaar med, ikke bedre; en saa pludselig strk Kulde, som jeg fornam den her i Sor har jeg lnge ikke prvet; det var ikke mueligt, da Stormen stod paa, at faae Vrelserne opvarmet og jeg kunde i min Seng ikke blive varm; Vinden susede ind af Vindues?Sprkkerne, jeg frygtede for en voldsom Forkjlelse; igaar Aftes var der da Comedie paa Sor?Academie; Eleverne spillede: En Spurv i Tranedands. Sangen gik bedst. Jeg var der med Ingemann, men listede mig bort allerede ved Slutningen affrste Act, thi der var overfyldt; flt hedt og dertil Trk. I Dag er Veiret mildere og jeg naaede Basns Kl halv Eet.–Dette Brev gaaer afsted imorgen herfra; jeg skriver strax for at minde Dem om betids, det vil sige snarest, at underrette mig om jeg skal skrive en Sang til Deres Faders Fdselsdag og hvor Festen skal feires. Naar De sender mig denne Efterretning, er De da saa venlig at tilfie paa et Papir, hvor stor min Formue er ved Aarets Begyndelse 1859, Alt hvad jeg har i Obligationer, Sparekasse, rede Penge etc.–det er for at kunne lgge Planer for det nye Aar, hvorledes jeg tr reise; Smaat eller Stort. Glem ikke at sende mig dette!–Deres Kone haaber jeg er nu oppe igjen! ligesaa Jonas, hils dem begge, samt Louise.–Hvorledes gik Fidelio? og hvad siger man om Blomsterfesten i Genzano?–Dog, mit Brev er jo allerede blevet et langt Epistel; jeg vil altsaa slutte, med Tak for det gamle Aar! gid det ny, som nu trder op vre os Alle et godt Aar.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost