Dato: 2. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2 December 1858

Kjre Fru Scavenius! Mit forrige, seneste Brev, haaber jeg at De har modtaget, det kom nok til Basns, netop den Dag Hr Ferslev reiste til Kjbenhavn; jeg havde den Fornielse at tale med ham i Theatret, og han var senere saa venlig at besge mig, saa at jeg mundtligt hrte fra Basns-Hjemmet, hvor han vel ogsaa har bragt min bedste Hilsen; nu gaaer det imidlertid hen imod den kjre Juletid, vi have i Dag den anden December og jeg tr altsaa begynde at glde mig til at samles snart med Dem der ude i den kjre Gaard. Jeg veed at Deres Naade og hele den kjre Kreds venligt see mig og jeg har derfor tnkt paa at indrette det saaledes at jeg bliver omtrrent 14 Dage. Den 15 December, om Gud vil, reiser jeg altsaa til Sor, og den 17 December (en Fredag) kommer jeg med Morgentoget til Slagelse, kan da vre ved Frokosten paa Basns; den anden Januar nsker jeg at vre i Kjbenhavn igjen, altsaa fra den 17 Dec til 2den Januar paa Basns; vil De ikke nok have mig saalnge? Jeg faaer i Lbet af en otte Dage et Par Ord fra Deres Naade? Jeg har skrevet, eller rettere gjennemaaarbeidet, det Eventyr jeg begyndte paa da jeg var paa Basns, Eventyret om "De fem Sandser", det er blevet til Noget, har faaet aandelig Kjd og Blod; Professor Rasmus Nielsen, som forleden hrte det, erklrede samme for det betydeligste og bedste af alle mine Eventyr, det kaldes nu "De Vises Steen", bliver optaget i Folkekalenderen, den jeg haaber at bringe med, i ethvert Tilflde har jeg da Manuskriptet. For Hartmann har jeg nu omskrevet Operaen Ravnen som han paanyu gjennemcomponerer med Recitativer. Deres Naades Hr Broder, gldede mig i gaar med et Besg, i Dag har jeg lovet at lse "De Vises Steen for ham! Pepitta endte igaar sine Forestillinger; jeg har paa Nrregade kun een Gang besgt disse; igaar gav man i Casino en Spg over den overdrevne Begeistring for den spanske Dandserinde, den var uskyldig og ganske moersom. I nste Uge opfres der mit Drama, "Lykkens Bomst", hvorledes det der vil tage sig ud er meget uvist. Grev Wilhelm Moltke Bregentved [over Lininen] er nu, Gud skee Lov saaledes i Bedring at han ikke lader hre til sit Befindende, Grev Christian Moltke er imidlertid kommet her hjem fra London, Grevinde Schak er her fra Holsteen: Jerichaus ere da afsted og vistnok snart i Rom, der er ivrigt nok ikke mange Danske iaar, og der skal vre srdeles koldt. Fra Fru Serre fik jeg forleden Brev, hun var i hi Grad glad og taknemlig for en Kasse bler Deres Naade havde sendt hende; hun spurgte mig ud hvorledes hun bedst kunde vise dem sin Taknemlighed, bad mig ogsaa udtale for dem hvor hengiven hun var dem og hvor lykkelig hun vil blive naar De kommer til Dresden og da vil besge hende. - De frste bler, der kommer paa de indpodede Trer, hvor Stiklingerne ere fra Basns, sender hun Dem! - Deres Naade vilvist synes godt om Fru Serre, naar De engang gjr personligt Bekjendtskab. Jeg har dediceret hende ogsaa den tydske Udgave af mine "Historier", de ere i disse Dage udkomne i Leipzig. Fra Ungarn er sendt mig en ungarisk Udgave af mine Eventyr, disse og fire af Romanerne er nu i ungarisk, bhmisk, russisk og polsk; altsaa i fire slaviske Sprog, det er en underlig Lykkestjerne der svver over mine Skrifter. Gid disse nu, ved Jule-Besget paa Basns forges med et Par Eventyr, det nsker jeg selv og mine kjbenhavnske Venner troe at det skeer, thi jeg fler mig digterisk glad paa det kjre Sted ved store Belt. De hjerteligste Hilsener til Luzia, Otto, Frken Schumacher, Miss Dunloup og Hr. Ferslev. Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus