Dato: 8. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Sept. 1858 Kjre Fru Scavenius!

Samtidig med dette Brev tnker jeg mig at De og Deres komme til det venlige Basns. Velkommen! gid at de Alle friske og glade trde ind i det hyggelige Hjem. Jeg har,som De vist veed, vret slemt plaget med legemlig Liden, hele den sidste Maaned i Udlandet, jeg har lidt meget af en Byld under hiere Arm, ja jeg maatte endogsaa paa Glorup, de faae Dage jeg var der, ganske holde mig inde og havde saaledes endnu paa femte Uge stor Pine. Nu haaber jeg at denne Prvelse er overstaaet. Saa gjerne var jeg taget til Fhr, om kun to Dage der at see og tale med Dem, det var en Lyst, en Tanke som srligt beskrftigede mig, men jeg maatte opgive den, eftersom jeg den Gang var saa forpiint. Da jeg fra Glorup tog til Sor, hvor man ventede mig for at blive et Par Dage, fandt jeg ved min Ankomst der, Fru Ingemann dende, Lgen sagde at det vilde vise sig denne Nat om det denne Gang blev Dden; jeg sov ikke, det var en pinlig Nat, men det slog om med Sygdommen til Bedring, og nu er Fru Ingemann, saa temmelig rask igjen, men jeg tog afsted Morgenen efter at jeg var kommet, og maatte altsaa, da mine Vrelsder ikke til den Dag var istand, tage ind i Hotel Phnix, saa at Deres Naade seer at Hjemfart og Hjemkomst ikke denne Gang have stillet sig saa behagelige som de tidligere Sommere hvor jeg lagde Hjemveien over Basns. Jeg lnges nu meget efter snart at hre et Par Ord fra dem, vide hvorledes De selv, Luzia og hele Kredsen har det, om De er tilfreds med Opholdet paa Fhr. Fru Collin har fortalt mig at hun havde megen Glde og Nydelse ved at komme til at kjende Dem, hun har bedet mig vedlgge hendes venlige Hilsen. Fru Serre glder sig srdeles til at gjre deres Bekjendtskab i Danmark eller Tydskland, i hendes Hjem saae jeg oftere Fru Grevinde Moltke Hvittfeldt, hos hvem jeg med Fru Serre ogsaa tilbragte en meget behagelig Aften. - Veiret er saa smukt, en god Eftersommer, haaber jeg, vi have i vente og srligt glder jeg mig til at see Dem kjre Fru Scavenius og alle de ine som see mildt til mig paa det smukke Basns! Hils dem hver isr og lad mig snart hre fra Dem. Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus