Dato: 28. juli 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

87. Til E. Collin.

Odense den 28 Juli 1835.

Kjre Ven!

I Dag venter jeg at trffe Louise og Lind i Odense, derfor skriver jeg disse Ord, som hun bringer Dem, det er kun mit venlige Haandtryk og God Dag, thi Brev skrev jeg nyeligt og har intet Svar faaet. Noget jeg slet ikke regner Dem til Onde; jeg veed, De har ikke havd Tid. Vil De ikke nok besrge Indlagte til sin Bestemmelse. Kjbenhavns Posten lser jeg jevnlig og rgrede mig da forleden lidt over den lidenskabelige Kegle, der tager sig det saa nr, fordi Een har vovet at sige at Mllers Amor og Psykke var kjedsommelig. Dette Udtryk er ubilligt, men at nogen kan sttes i Harnisk derfor, er ligesaa galt. St endog at det var uretfrdigt! men hvor langt strre Uretfrdigheder begaaes der ikke, som ei en Sjl tager Notits af. Det hele Stykke lugter af Sibbern. Daglig fler og tnker jeg med Wilster:

Ak, Verden har saamangen Bag,

Der os til Riis indbyder.

Giver Gud mig Sundhed paa Sjl og Legeme, jeg skal ogsaa begynde en Vadsk; aldrig blev jeg skaanet, hvorfor skal jeg af Svaghed tie, til den Daarlighed jeg seer regjere Smagens Rige. Om 20 Aar vil Folk lee af hvad Mennesker nu forgude! disse prdikende Smagspropheter, Indflydelses Drabanter som veie og maale, vil blive fundne for lette, og Strmmen tage en anden Retning. ieblikke kunde jeg nske at jeg ikke var Digter. Det er slet ingen Lykke! Gid jeg var en velhavende Landmand, lykkelig ved Kone og Brn, Livet er til for at leve jeg har endnu aldrig levet! Vaudevillen er ikke frdig, jeg har ingen rigtig Ro; derimod er min nye Roman voxet betydelig, det vil sige i min Tanke, men jeg har ikke skrevet en Tddel. De kommer virkelig med deri, eller rettere, een lille Historie, De har oplevet, bliver fortalt deri, men frygt ikke, den er fra Deres Skoledage. Paa Torsdag forlader jeg Odense, hvor jeg i Grunden ikke morer mig! Gud veed man gjr nok af mig og i Familien hvor jeg er, kan jeg vist nok gjlde for den klogeste, men det er slet ikke rart at vre klogere end de Andre. Jeg reiser nu til Lykkesholm, hvor jeg har vret, men de lnges Alle der, efter mig, og jeg faaer bedre Mad og Drikke end i Odense, deilig Flde og Kjrnemlk, varm Frokost og Aftensmad, og Herre Gud, det maa man jo ogsaa see paa! Fru Lindegaard kjrer mig da om en 8 Dage til Nyborg og da gaaer jeg enten til Nrager eller Sore. Nogle Gange har jeg alt flt Lngsel efter Hjemmet paa Hjrnet af Bredgaden, hils de kjre Forldre, Fru Drevsen og Deres Jette og tnk163 smukt broderligt paa

Digteren.

E. S. Idag fler jeg mig lidt syg, det er det kolde Veir! den milde Sommer!

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin