Dato: 16. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 429. Fra H. C. Andersen.

Sor den 16 Juni 1858.

Min trofaste ssterlige Veninde!

Fr jeg endnu forlader Sjlland maa De have denne Hilsen fra mig; De faaer vel Brevet her imorgen Formiddag, fr jeg Klokken henimod elleve gaaer ombord i Korser og seiler til Flensborg hvor jeg er om Aftenen, ved det Lag, Klokken 8. Det var mig tungt, ganske anderledes end De vistnok anede, at sige Dem Lev vel, uagtet jeg har den fulde Forvisning, at vi her i denne Verden, endnu flere Gange skulle mdes.3591) Det at De saa forunderligt ene flakker om i Verden synes mig saa ngsteligt, jeg lber lidt strk med Phantasien om i Muelighedernes Rige; selv har jeg ved denne Reises Begyndelse, den jeg

tiltrder, en ganske ilde Stemning, tager ikke forniet bort, freidig og munter og hvorfor - ja det ligger i min Phantasie og denne har faaet sit Holdepunkt ved den lille Ting at i mit Pas som den preusiske Minister har viseret, har denne skrevet Datoen feil og derpaa rettet den til den rigtige: den 14 Juni, men Rettelse i et Pas, selv kun en Dato, er mig en Feil, jeg viiste det til Grimur Thomsen, der blev stdt over at jeg kunde bryde mig om det, og min Ven Etatsraad Skrikke,3592) sgte jeg derfor strax og han sagde ligesaa at det var ingen Ting og saadant Ingenting, kan forstyrre mit Sind. Mon andre Mennesker ere plagede med en saa pirrelig Natur? - Nu maa jeg lade staae til, men De seer hvorledes det beskjftiger mig, at jeg selv her i Brevet maa udbrede mig derom.

Varmen herude i Sor, er som i Kjbenhavn, tung og trykkende, det vil blive en heed Reise ned til Alperne, der i Brunnen ved Vierwaldstdter See i Schweitz haaber jeg at finde fra Dem Breve poste restante. Lad mig da, dersom De veed det, hre Noget om Dickens og hans Kone; Fru Jerichau kommer jo snart hjem og maa kunde give nogle Data; det Hele har srdeles bedrvet mig. - Hils paa det hjerteligste Deres Sster og Svoger! - Tak for Deres trofaste Sind mod mig, uagtet, som De siger og vist har Ret i, vi i saa meget ere forskjellige; tak for Deres Overbrelse med mig i al min Pirrelighed! - Gid at De hiin Side Havet finde Dem vel og lykkelig, men ikke glemme at Hjemmet, Hjemlandet hernede, er paa denne Side af Kloden! - Gud glde og velsigne Dem.

hjerteligst H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter