Dato: 20. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 20 April 1858.

Kjre fortrffelige Frken Wulff.

Ved Oplsningen i Studenterforeningen,3558) hvor der var meget varmt og man lukkede Vinduer op blev jeg forkjlet og leed hele Natten af en voldsom Tandpine, igaar var mit Ansigt saa ophovnet at jeg ikke kunde gaae udenfor en Dr, dertil leed jeg af Feber, i Dag er jeg en Smule bedre; det er mig en Qval ikke at komme ud i den varme Luft, Lgen siger jeg kan vove det men derved mueligt forlnge mit Ildebefindende. Jeg er ogsaa ganske tummelumsk og febril. I dette ieblik faaer jeg en Skrivelse om Anbefalings Brev til Miss Cout og Dickens, jeg er aldeles ikke oplagt til at skrive men maa jo gjre det; jeg har sat et Par Ord sammen til Miss Cout,3559) troer De disse kan gaae, eller hjelp De paa de faae srdeles beskedne Udtryk! Dickens3560) tager sig ikke af dem jeg sender ham saa har jeg skrevet til Fru Dickens; jeg maa bede Dem om det igjen til imorgen tidlig da Fru Jerichau reiser Torsdag. - Det er mig meget besvrligt at skrive. Seer De Fru Jerichau, da siig hende i hvilken lidende Tilstand jeg har modtaget hendes Brev. Br venlig over med dette Skrevne!

Broderligst H. C. Andersen.

E. S.

En stor Tandbyld, der meget smerter, tyder nu paa at slutte det slette ilde Befindende.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus