Dato: 22. januar 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 413. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 22 Januar 1858 Aften.

Min kjre Ven!

Da De i Dag lste Deres gandske herlige Historier behver jeg ikke at sige Dem hvor glad jeg var og hvor

ypperlige jeg i alle Henseender fandt dem begge, dog havde jeg gjordt en lille Bemrkning hvis vi havde vret eene, og som jeg derfor vil nu sige Dem angaaende en Stning i den saa humoristiske og prktige A b c. Det er nemlig hvor Bogstaverne tale, saa vidt jeg errindrer, og sige at dersom

Gud havde brugt dem,3543) hvad der saa vilde vre kommet for Herligheder ud af dem! - omtrent saaledes. Men, min kjre Ven, har Han

ikke netop gjordt det, og der kom ogsaa det Mgtigste af Alt ud deraf Guds Ord! De venter maaske ikke en saa orthodox Invending af mig - og omendskjndt jeg troer

paa Guds Aabenbaring i Ordet , saa tager jeg ikke Anstd af den Stning, men da den ikke er sand og altsaa ikke beviser Noget, var det jo dejligt naar De ikke brugte den. Desuden paatrnger der sig i jeblikket den modsadte Idee, at der just kunde siges som det Allermeste de Bogstaver havde frembragt, var da Gud brugte dem til at lade det aabenbarede Ord nedskriver Naar De tnker efter kjender De vist selv ingen sandere, skjnnere, bedre Ord end de der

ere nedskrevne!

Nu kan De jo rigtignok lade Hanen svare mig, at hverken den gamle eller den ny Abc troer paa - Alt det - og saa har jeg ikke et Ord at sige.

Jeg glder mig til paa Tirsdag, at skulde see Dem og atter hre noget af Deres Rigdom. Det er ret en dejlig Tid denne! At vi dog kan see - end lever Hakon Jarl! og at ikke al Aand er udded her hos os, som man ellers let forfalder til at troe i denne kjedelige, flaue Pengekrise,3546) materielle trretrillende Tid!!!

Glem ikke at lade mig laane frste Rkke af Billes Scizzer,3547) og Manuscriptet De lovede mig. Hvad De saa synes om hvad jeg skrev, saa bliver De jo ikke vred paa Deres gamle uforandrede

Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost