Dato: 15. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 December 1857 Kjre Fru Scavenius!

Inderlig Tak for Deres venlige Brev; jeg iler med at besvare det og gjentage hvormeget jeg glder mig til at komme i Julen til Basns; jeg kan ogsaa trnge til at opfriske Sindet, thi jeg har rgret mig srdeles over Professor Nielsens Fremsigelse af min Prolog, han vendte op og ned paa den, og udelod ikke mindre end tretten Stropher, saa at den blev uden Mening og Betydning; ingen Undskyldning har han gjort mig, han roses saa gar i et Par Blade for sin kraftige Fremsigelse, det er meget harmeligt. Hedt kom nu forleden Dag og sagde at Nielsen kun havde glemt fire Stropheer, de vrige havdehan af Directeuren faaet Tilladelse til at udelade. Jeg gik til Directeuren der gav mig sit Ord paa at han ikke havde givet Tilladelse til at Noget udelodes, det han ikke kunde uden at jeg frst fik det at vide; men Prologen blev delagt af Hr Nielsen og jeg fik ingen Opreisning! jeg vil nu sge den mellem Julelysene der tndes, glde mig ret til at see igjen det kjre hjemlige Basns; der sge med Tankerne mine tydske Venner mig. Jeg har i Dag skrevet til Fru Serre, ligesom ogsaa til Storhertugen af Wimar, at de kunnne vide, hvor jeg iaar igjen tilbringer min Juul. Frken Ltzau sgte jeg forleden, men det var mig umueligt at finde hende uagtet jeg var i alle Hjrenhuse ved Nrrevold; saa tyede jeg til Veiviseren og den viiste mig hen paa Nrregade til en Enkefru Ltzau, samme gode Dame sendte mig til Knabrostrde, men der var det en Ltzau og ikke en Lutzau der boede; i min Nd gik jeg til Frken Brandesog hun var saa elskvrdig, idet hun ikke selv vidste Huusnummeret, derimod kjendte hendes Karl niagtig Stedet, at give et lille Brev derhen og jeg har i Dag fra Frken Lutzau Svar at hun var beredt at vre i Slagelse samme Dag og Time som jeg. Altsaa, om Gud vil, komme vi der paa Sndag den 20 December; vi komme med Morgentoget der gaaer fra Kjbenhavn og kunne altsaa vre til Frokost Sndag paa Basns. Jeg bliver der om De er tilfreds der med, til den anden Januar, da maa jeg ind.Jeg har sagt gamle Collin at jeg bliver Nytaarsaften borte fra ham denne Gang, men er hos han fr hans Fdselsdag, der strax efter indtrffer. Allerede Fredag Middag reiser jeg fra Kjbenhavn til Sor for at kunne vre en heel Dag (Lverdag) hos Ingemanns, og derfra med Morgentoget om Sndagen til Slagelse! - to ny, gode Eventyr bringer jeg med! - Hils hjerteligst Luzia, min gode Ven Too, ligesom Frknerne Schumacher, Dunloup og Hr. Ferslev! Gud bevare Dem alle ved Sundhed og godt Humeur! gid vi ret saae Glde! Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen E. S. Grundtvig er jo blevet gteherre for tredie Gang!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus