Dato: 10. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 10 October 1857.

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, Ingemann sendte mig det igaar her til Basns, hvor jeg har vret de sidste fjorten Dage; ganske vel har jeg i den Tid ikke flt mig, men det ligger vist i Luften, den jeg ikke troer er god hernede; vil Gud, da kommer jeg i nste Uge til Kjbenhavn, hvor jeg allerede, som De maaske veed, var for en Maaned siden, men forlod da min Lge meente det var mig bedst. Deilige Dage har jeg tilbragt i Engeland hos Dickens, fire Uger blev jeg derpaa i Maxen, og tilbragte senere en otte Dage i Weimar hvor der, som De veed, var store Festligheder; imidlertid fik jeg her en slem Forkjlelse, saa at Hjemreisen var en Qval, jeg brugte nsten otte Dage fra Weimar til Kiel, saa ilde flte jeg mig; endnu hoster jeg lidt, men forresten er Forkjlelsen overstaaet.

Tak for hvad De siger mig om den tilsyneladende gode Afstning af "At vre eller ikke vre"; med Hensyn til Resten af Honoraret, da kan jeg nok, naar De nsker det, vente med samme til henimod Julen.

Hils paa det hjerteligste Deres Kjre Moder, Sstre og Broder, ligesom jeg ogsaa beder Dem at bringe mig i venlig Erindring hos Deres Svoger. Snart sees vi jo, da skal jeg fortlle Dem og Deres om engelsk Landliv, engelsk Digterliv og hvorledes Digternes Statuer voxe op i det lille Weimar! Lev vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel!

[Udskrift:]

Til Hr. Boghandler Th. Reitzel: Adresse i den reitzelske Boghandel i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 29-30)