Dato: 17. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Sor den 17 Sept 1857 Kjre Fru Scavenius!

Den sjette September forlod jeg Weimar, efter der at have tilbragt festlige, uforglemmelige Dage, men en Forkjlelse havde jeg paadraget mig der tiltog saa voldsomt at jeg, under en ulidelig Hovedpine, ventede at det maatte ende med Thyphus, det var en Qval at reise og jeg maatte tage Veien i samm Portioner, overnatte i Cassel, Gottingen, Hanover og Hamborg, ja endnu ved Ankomsten i Kiel var jeg saa febril at jeg blev der en Dag over og befandt mig saa bedre. Her erfarede jeg frst om Cholera i Corser, imidlertid tog jeg dog Plads paa Dampskibet der hen, og kom i Lberdagsmorges til Corser, jeg var langt mere vel end i de sidste otte Dage, men blev naturligviis betydelig nedstemt ved at hre om al den Sygdom hjemme; da jeg om Formiddagen naaede Kjbenhavn, fandt jeg dem ifrd med at gjre mine Vrelser istand, jeg kunde saaledes ikke flytte ind men maatte sge til Hotel Phnix; min Lge radede mig strax til at forlade Kjbenhavn, da der var megen Cholerine og et Par Cholera Tilflde, jeg havde saa meget for, kunde ikke godt og nskede at blive, jeg blev da Sndag over, men Mandag kom Efterretning om et n6yt Par Cholera-Tilflde, Lgen sagde at jeg helst nu strax skulde sge ud til Basns; jeg syntes imidlertid ikke selv om at jage der ud lige fra Kjbenhavn, vidste heller ikke om de var hjemme og gik derfor i Mandags til Roeskilde, der hos Amtsprovst Ortved blev jeg til i Dag Torsdag og har flt mig srdeles vel, paa Resten af Forklelsen nr, i Dag Torsdag er jeg reist til Sor, og tnker at blive her til paa Tirsdag, da er der hengaaet lngere Tid, en Quarantaine Tid, selv om Kjbenhavn var fuldeligt erklret syg og jeg kan altsaa med rolig Samvittighed komme til Basns, bliver jeg syg der, da ligger det i Egnen og Luften der, og hvor er man da sikker! - Jeg skriver strax i Dag for at faae Brev her i Sor fra dem paa Sndag, det vil jeg kunde, naar De er saa kjrlig strax at skrive det Par Ord her til, at jeg er velkommen, og at der ikke har viist sig Sygdommen i deres Omegn. Lad mig da ogsaa vide om deres Kudsk henter mngi her i Sor, eller om de vil at jeg skal tage til Slagelse, for at afhentes der (om Sundhedstilstanden i den By veed jeg ikke Besked), faaer jeg Brev Sndag, som jeg haaber, og deri hrer Tiden at jeg i Sor tr vente Vogn, da er jeg beredt naar denne paa Tirsdag Formiddag kommer, ellers maa jeg vide Tiden jeg samme Dag skulde indtrffe i Slagelse. At De vil beholde mig mere end otte Dage veed jeg nok, jeg kjender deres venlige Sindelag for mig, otte Dage bliver jeg ogsaa om ASlt i Kjbenhavn snarest bedres, ellers bliver det lidt lnger. De hjerteligste Hilsener, til Luzia, Otto, Miss Dounloup og Frken Schumacher. Deres inderlig hengivne H. C. Andersen NB (Lad mig endelig hre om Sundhedstilstanden ved Basns). i hast. Til Fru Scavenius fdt Comtesse Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus