Dato: 14. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie
Sprog: dansk.

Gadshill Place ved Rochester, Kent, den 14. Juli 1857.

Deres Majestt

forundte mig den hie Naade og inderlige Glde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestt til. Jeg har nu vret fem Uger i England, og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gadshill, et Sted, Shakspeare har givet Bermmelse ved sin Falstaff, der omtaler det i frste Deel af Henrik IV.. Det hele Landskab er som en Have, og fra Hiden kan man mange Mile flge Themsens Slyngninger, ine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker. Her er en Duft af vilde Roser og af H; Luften er dertil saa frisk, og inde i Huset selv leve lykkelige Mennesker. Dickens er unegteligt en af de meest elskelige Mnd, jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nyligt afdde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue. Dickens har taget sig af hende; og ved en Committee, der tller Navne som Dickens, Bulwer &, er det givet Oplsninger og et Par private, dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Lstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Sttte for den stakkels Enke. Deres Majestt har vistnok lst i Aviserne om den Forestilling, der i Gallery of Illustration blev given frste Gang ene og alene for Dronningen af England, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve Andre, Alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nde denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv: The frozen deep, er meget interessant og var kun forud opfrt i Dickens' Huus af de samme Damer. og herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmrkede Skuespiller, ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide: Two o'clock in the morning, sluttede Aftenen! Dickens' to Dttre Mary og Kate, udfrte naturligt og smukt de to Dame-Roller. Senere saae jeg samme Forestilling given offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori, at Dickens er langt betydeligere end hun, naar de trde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nrmere. Det Bedste, jeg har seet af denne beundrede, tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth; sidste Scene, hvor hun gaaer i Svne, er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Sn af Skuespiller Kean er for ieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning trder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet Stormen, hvor, jeg nsten kan sige, det ene Under af Decorations-Vsen flger paa det andet; men man glemmer Shakspeare for ie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besg i England bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke tagen til London og har ikke ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besg, at jeg da ogsaa kan have noget Srdeles at glde mig til. Med at blive forestillet vilde flge, sagde Grev Reventlow mig, flere Indbydelser; af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besg derinde, flte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tt her forbi, og paa denne, netop Aftenen fr jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne have talt om, at to Tog stdte sammen. Tolv Mennesker dde, fyrretyve bleve lemlstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selvskab vil komme til at betale til de Drbtes Efterladte en Sum af 70,000 Lstr. Nr ved Gadshill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besgte Grev Leicester. Vi have i Nrheden en smuk Landsbykirke, fr en Deel af et Nonnekloster; Kirkesangen der finder jeg smukkere end vor derhjemme; det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og bld; den rrte mig srligt frste Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, nsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besg i Kirken. Den smukke, gamle Brug: at lse til Bords, bevares endnu i Dickens' Huus; Dickens selv, eller den ldste af Dttrene, lser Bnnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trttet ,min dle, hie Dronning med et Brev, der indeholder saa Lidt; dog, kunde jeg underlgge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte fler for Deres Majestt, - dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa Lidt!

Gud glde og bevare Deres Majestt!

Hjerteligst og taknemmeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Gads Hill Place ved Rochester, Kent, den 14 Juli 1857.

Deres Majestt

forundte mig den hie Naade og inderlige Glde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestt til. Jeg har nu vret fem Uger i Engeland og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gad s Hill, et Sted, Shakspeare har givet Bermthed ved sin Falstaf, der omtaler det i frste Deel af Henrik IV. Det hele Landskab er som en Have og fra Hiden kan man mange Mile flge Themsens Slyngninger, ine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker; her er en Duft af vilde Roser og af H; Luften er dertil saa frisk og inde i Huset selv leve lykkelige, gode Mennesker. Dickens er ungtelig een af de meest elskelige Mnd jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nylig afdde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue, Dickens har taget sig af hende og ved en Committ der tller Navne som Dickens, Bulwer & er givet Oplsninger og et Par private dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Pstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Sttte for den stakkels Enke. Deres Majestt har vistnok lst i Aviserne om den Forestilling, der i Gallery of Illustration blev givet frste Gang ene og alene for Dronningen af Engeland, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve andre, alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nd denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv The frozen Deep, er meget interessant og var kun forud opfrt i Dickens Huus af de samme Damer og Herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmrkede Skuespiller ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide Two o'clock in the morning, sluttede Aftenen! Dickens' to Dttre Mary og Kate udfrte naturligt og smukt de to Dame Roller. Senere saae jeg samme Forestilling givet offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori at Dickens er langt betydeligere end hun naar de trde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nrmere. Det Bedste jeg har seet af denne beundrede tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth, sidste Scene hvor hun gaaer i Svne er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Sn af Skuespilleren Kean er for ieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning trder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet "Stormen", hvor, jeg nsten kan sige, det ene Under af Decorations Vsen flger paa det andet, men man glemmer Shakspeare for ie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besg i England er og bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke taget til London og ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besg, at jeg da ogsaa kan have noget Srdeles at glde mig til; ved at blive forestillet vilde flge, sagde Grev Reventlou mig, flere Indbydelser, af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besg derinde, flte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tt her forbi, og paa denne, netop Aftenen fr jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne har talt om, at to Tog stdte sammen. Tolv Mennesker dde, fyrgetyve [!] bleve lemlstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selskab vil komme til at betale til de Drbtes Efterladte en Sum af 70,000 Pund. Nr ved Gad s Hill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besgte Grev Leicester; vi have i Nrheden en smuk Landsbykirke, fr en Deel af et Nonnekloster; Kirke-Sangen der finder jeg smukkere end vor hjemme, det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og bld; den rrte mig srligt frste Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, nsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besg i Kirken. Den smukke, gamle Brug at lse til Bords, bevares endnu i Dickens Huus; Dickens selv, eller den ldste af Dttrene, lser Bnnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trttet min dle, hie Dronning med et Brev, der indeholder saa lidt; dog kunde jeg underlgge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte fler for Deres Majestt, dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa lidt.

Gud glde og bevare Deres Majestt!

hjerteligst og taknemmeligst

i allerdybeste Underdanighed

Gadshill Place ved Rochester, Kent, den 14. Juli 1857.

Deres Majestt

forundte mig den hie Naade og inderlige Glde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestt til. Jeg har nu vret fem Uger i England, og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gadshill, et Sted, Shakspeare har givet Bermmelse ved sin Falstaff, der omtaler det i frste Deel af Henrik IV.. Det hele Landskab er som en Have, og fra Hiden kan man mange Mile flge Themsens Slyngninger, ine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker. Her er en Duft af vilde Roser og af H; Luften er dertil saa frisk, og inde i Huset selv leve lykkelige Mennesker. Dickens er unegteligt en af de meest elskelige Mnd, jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nyligt afdde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue. Dickens har taget sig af hende; og ved en Committee, der tller Navne som Dickens, Bulwer &, er det givet Oplsninger og et Par private, dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Lstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Sttte for den stakkels Enke. beres Majestt har vistnok lst i Aviserne om den Forestilling, der i Gallery of Illustration blev given frste Gang ene og alene for Dronningen af England, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve Andre, Alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nde denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv: The frozen deep, er meget interessant og var kun forud opfrt i Dickens' Huus af de samme Damer og Herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmrkede Skuespiller, ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide: Two o'clock in the morning, sluttede Aftenen! Dickens' to Dttre Mary og Kate, udfrte naturligt og smukt de to Dame-Roller. Senere saae jeg samme Forestilling given offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori, at Dickens ep langt betydeligere end hun, naar de trde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nrmere. Det Bedste, jeg har seet af denne beundrede, tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth; sidste Scene, hvor hun gaaer i Svne, er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Sn af Skuespiller Kean er for ieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning trder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet Stonnen, hvor, jeg nsten kan sige, det ene Under af Decorations-Vsen flger paa det andet; men man glemmer Shakspeare for ie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besg i England bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke tagen til London og har ikke ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besg, at jeg da ogsaa kan have noget Srdeles at glde mig til. Med at blive forestillet vilde flge, sagde Grev Reventlow mig, flere Indbydelser; af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besg derinde, flte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tt her forbi, og paa denne, netop Aftenen fr jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne have talt om, at to Tog stdte sammen. Tolv Mennesker dde, fyrretyve bleve lemlstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selvskab vil komme til at betale til de Drbtes Efterladte en Sum af 70,000 Lstr. Nr ved Gadshill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besgte Grev Leicester. Vi have i Nrheden en smuk Landsbykirke, fr en Deel af et Nonnekloster; Kirkesangen der finder jeg smukkere end vor derhjemme; det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og bld; den rrte mig srligt frste Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, nsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besg i Kirken. Den smukke, gamle Brug: at lse til Bords, bevares endnu i Dickens' Huus; Dickens selv, eller den ldste af Dttrene, lser Bnnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trttet ,min dle, hie Dronning med et Brev, der indeholder saa Lidt; dog, kunde jeg underlgge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte fler for Deres Majestt, - dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa Lidt!

Gud glde og bevare Deres Majestt!

Hjerteligst og taknemmeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm