Dato: 10. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Davistok House, Davistok Square, London.

Kjre Ven!

Tidt og ofte tnker jeg paa Dem og nsker at De var her og med mig gjensaae alle disse Herligheder; jeg skal ihast give Dem i et Par Ord hvad der meest har grebet og opfyldt mig. De har seet Glaspaladset; jeg var her til den frste Hndels Fest og hrte "Messias", der blev udfrt af to tusinde Mennesker; Chorene vare af en forbausende Virkning og nu den hele Omgivelse, de mange mange tusinde Tilhrere [overstr: herude], dette Trylleslot, eller rettere denne "Alfernes By" med sine svvende Gader pompeianske Stuer, franske Gallerier og Haver, med Lothusblomster i Marmor-Kanaler, Alt phantastisk, arabeskartet, i hinanden. Udenfor sprang Fontainerne, flere hundrede, det var som i Undines Slot og Have! Samme Aften saae jeg den bermte tragiske Skuespillerinde Ristori, hun optraadte i en italiensk ny Tragedie, Camma, et middelmaadigt Stykke, hvori hun er en Slags Norma-Medea. [overstr: Jeg] Det skal vre eet af hendes mindre beundrede Partier, men saa meget fornam jeg, hvor trt jeg end var og altsaa ikke saa let at henrive, at hun er en betydende Kunstnerinde, med Sjl, Forstand, et udmrket Ydre og gribende Mimik, kun at denne [overstr: sidste] er saa strk, at den synes [overstr: kun] alene at turde tilhre Balletten; hele Fremstillingen, Ordet selv, Alt var saa strkt, saa understreget, at vi hjemme, uden frst at vre indtaget af Ristori, neppe gik ind derpaa; dog i Slutningsscenen, hvor hun der, var der en saadan Magt, en saadan Sandhed i den strkt opspndte Lidenskab, at jeg flte mig henrevet, som de Andre. Charles Kean, hvis Fader Alexander Dumas ikke med sit sdvanlige Held har givet os i et Drama, veed De nu Directeur for royal princess's theater og betydende, ikke ved sit Spil, men ved den magelse Storhed og Korrekthed hvormed han har sat i Scene flere af Schackspears Stykker; jeg saae den frste Forestilling af "The Tempest", der ved Decorationer og Arangement er noget af det meest Overraskende i sin Slags. I frste Act var den hele Scene et stormende Hav, Blgerne vltede lige hen mod Lamperne foran Orchestret, et stort Skib kastedes til alle Sider, og efter at dets Master vare kappede sank det i Dybet, et Arangement der [overstr: skal] skeer ved at Skibet [overstr: selv] er pustet op med Luft, denne lukkes pludseligt ud og det Hele store Legeme falder sammen og forsvinder imellem Blgerne. Ariels frste Optrdelse var saa poetisk smuk; i det Prospero kalder ham falder en Stjerne ned fra Luften; den lyser i Grsset, og her i denne straalende Glands viser sig Ariel. En vinterlig Egn forvandles med eet til den meest blomstrende; Trerne fik Blade og Blomster, brogede Fugle gyngede paa Grenene og nydelige Flod-Nympher dandsede op og ned paa det styrtende Vandfald; saaledes vexlede den ene glimrende Decoration med den anden til ved Stykkets Slutning, det ny store Skib med Prospero glider bort, det fylder [overstr: den hele]Scenen, bevger sig hen mod Lamperkken og derpaa ind i Luft-Coulisserne og den hele Scene / er da det aabne af Vinden krusede Hav; Ariel svver, uden at iet seer hvorledes, hen over Dybet og tilvinker Levvel; [oversyr: men] den strke Glands der udstraaler fra ham, kaster en Regnbue henover Vandfladen. Det Hele er fortryllende! [overstr: og] Publicum viiste sig livligt og [overstr: glade] forniet, uagtet de lange Mellemacter og det at Forestillingen varede fra Klokken 7 til [overstr: Klokken] halv to om Natten. Af Skuespillerne var Caliban fortrffelig, Ariel en yndig Skikkelse, men med de To har jeg ogsaa nvnt Alt, hvad Spillet angaaer; efter hele Forestillingen havde jeg kun Flelsen af at have seet et magelst smukt bevgeligt Panorama, Schakspear selv forsvinder [overstr: formeget] i ienlyst, ret faaer saa lidt. Et Skue af et [overstr: ganske] andet Slags, men ikke mindre storartet, og som overvldende greb mig, maa jeg fortlle. De veed min Beundring for Dampens Magt, med hvilken Flelse jeg seer paa Maskinernes Liv, seer paa denne mgtige "Hr. Blodls" skabt ved Menneske-Tanke. Jeg var i "The Times" Trykkeri, hvor der Nat og Dag arbeides, hvad er Naturens Kjmpe-Lothus mod denne Blomst: denne Avisernes Avis der her i et Nu udfolder sine 50000, ja endnu talrigere Blade, [overstr: hvis] som stres ud over Verden fra London til Nordkap og Hindostan. - Jeg saae den blive til, hrte den springe ud, det var med en Kraft, en Brusen af Maskinerne, som stod jeg midt i et styrtende Vandfald, Galleriet tt ved [overstr: som jeg stod paa] rystede; over, under, rundtom, surrede og brusede Hjul og Lderbaand; de store hvide Blade bevgede sig lynsnar, [overst: og] optog [overstr: de trykte] i sig Ordene og faldt saa fra Haand til Haand. Snart har jeg vret en Maaned her i Engeland og i al den Tid i Charles Dickens Huus, meest ude paa Landet hvor han tt ved den gamle Landevei mellem Dover og London har et deiligt Landsted ved Gad's hill, et Sted Schackspear har gjort bermt ved sin Falstaf, (ls i Henrik den Fjerde, frste Deels anden Scene); det ligger tt ved Nord-Kent Jernbanen ikke langt fra Rochester; det var paa denne Bane her, De har lst derom i Aviserne, at forrige Sndag, den skrkkelige Ulykke skete; [overstr: at] to Tog stdte sammen, elleve Mennesker bleve drbte, de knuste Vogn dryppede af Blod; fyrgetyve haardt lemlstede Pasagerer, hvoraf senere Een er dd, bragtes til Hospitalerne, det skete netop Aftenen forud, som jeg med Dickens nste Morgen tog samme Vei til London. [overstr: jeg hrer at de] Jernbanernes Direction kommer til at betale 70000 , [overstr: til] altsaa omtrent 630 000 Rdlr til de Drbtes Efterladende. Af the morning Herald Mandag 6 July og flere Aviser vil De kunne lse om den private Forestilling som i "The gallery af Illustration", under Dickens Bestyrelse, blev af ham og flere Herrer og Damer givet i Nrvrelse af Hendes Majestt Dronningen, Kongen af Belgien, Prinds Albert og hele den kongelige Familie. - Foruden [overstr: disse] samme var kun henved 50 Tilskuere og disse vare alle indbudne; imorgen den ellevte gives Forestillingen offentlig til Indtgt for Jerrolds Enke. Stykket selv "the Frozen Deep", Drama af Wilkie Collins, er meget interessant; Charles Dickens udfrte deri Hovedrollen, med en Sandhed, en Natur, som hjemme hos os Wiehe vilde give den. Det var saa ganske forskjelligt fra de engelske, franske Maneer at spille Tragedie paa, det var Natur, som vi forstaae den; ligesaa mesterlig var Dickens i det Komiske, han udfrte med Mark Lemon, Udgiveren af Bladet / "Punch", det lille Stykke Two o Clock in the Morning (paa Dansk: En Nattegjest). Dickens er ungtelig en ligesaa stor Skuespiller, som han er udmrket Romandigter, og som Menneske et af de meest elskelige man kan trffe paa; jeg har nu havdt den Lykke at leve med ham i hans Familie, hele fem Uger, altid var og blev han den samme, aandfuld, livsglad og hjertelig, man faaer ubetinget strax Tillid til ham. Tag ud af hans Skrifter det Geniale, Inderlige, ja Alt hvad Godt og Herligt er, skab Dem der af en Mand og De har det troe Billede [overstr: Billede] af Charles Dickens. Men nu lev vel! hils vore flles Venner. Deres hengivne.

H. C. Andersen.

London. Tavistock-house 10 Juli 1857.

[Udskrift:]Denmark

Veldle

Hr Bille

Udgiver af "Dagbladet".

store Kjbmagergade

Copenhagen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 203-06)