Dato: 10. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.

Kjre bedste Dickens!

Jeg er nu paa Veien til Dem, fra B ... sender jeg disse Linier, gaaer herfra til Dover, og nste Dag over med Dampskib; det var vistnok kortere over Maidstone at naae London, jeg vil tale med Folk derom, men sikkrest er det nok at flge Deres givne Rute over London til Higham, men med hvilket Banetog kommer jeg, det har jeg ikke Begreb om, og beder derfor at jeg paa Banegaarden i Higham, f. Ex. i Billet-Contoiret, maa finde et Par Ord fra Dem hvorhen jeg skal sge for at finde Dem, eller i hvilket Hotel der De raader mig at vente Dem; - jeg lnges som et Barn efter at rkke Dem Haanden, gjensee Dem Ansigt til Ansigt, vre hos Dem og Deres en kort, lykkelig / Tid, London bryder jeg mig ikke om, og vil paa ingen Maade vre der mere end to a tre Dage, jeg kan heller ikke taale Varmen der og mindst Selskaberne, jeg er noget nerveus og trnger mer til den friske Land Luft. Mit Ophold i Engeland er for at see Dem, vre meest hos Dem og jeg regner paa at De en 8te a 14 Dage vil beholde mig og at jeg ikke alfor meget gener; br over med mit ringe Sprogtalent og fl Glde i den Lykke jeg har ved at vre hos Dem og i Deres Hjem. Gud glde Dem!

Deres trofaste Ven

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 520-23)

[formentlig Beckwith Lohmeyer hndskrift/oversttelse]

I am now on my way to You. I forward these lines from B ... going from here to Dover, and the next day crossing the strait with the Steamer; it was certainly shorter from here over Maidstone to London, I will speak with people thereabout, but I thinck it more prudent to follow the route proposed by You, - by London to Higham, but on what time I will arrive, I have no idea, and ask You accordingly to let me find on the terminus at Higham (with the ticket seller) a few lines from You, which will tell me, where to find You, or in what Hotel I may await You. - I lon as a child to take You by the ahnd, to see You / face to face; to be with You and Yours a short happy time.

I don't care for London, and wish on no account to stay there more than a couple of days, I cannot bear the heat of the town, and still less the societies; I am rather nervous and overfatigued, and stand sorely in nead of fresh country air; I go only to England to see You and be with You. You will bear with my poor talent for languages, and feel pleasure by seeing my happyness in living with Yourself and Yours!

God bless You!

Your sincere friend

HCA

June 10 1857

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 522-23)