Du har sgt p: +Hersholt +Collection +Library +of +Congress

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 31. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns den 31 December 1856

Min kjre ssterlige Veninde!

Paa den sidste Dag i Aaret maa jeg bringe Dem min Tak for Deres kjrlige ssterlige Sind mod mig; De faaer denne Hilsen imorgen, idet et nyt Aar ruller op med alle sine Hemmeligheder; Gud glde Deres Hjerte, styrke og velsigne Dem. - Hils Deres Sster, Svoger og Snnerne; saaledes er jeg dog hos Dem Nytaarsdag. Vil Gud, tager jeg herfra Lverdagmiddag,3237) men jeg er uvis om hvorledes Veien er, hvorledes Sneen ligger; Skade har jeg vel ikke havdt af Reisen herud, jeg har nydt det Gode at kunne holde mig inde hele otte Dage uden at vre alene. Frst i denne Formiddag har jeg forsgt at komme uden for, hele otte Dage har jeg maatte nies med at see fra Vinduerne ud over Stranden, dog den er altid smuk, gaaet lidt fra den ene Stue i den anden, drukket Salep, taget Draaber og reenskrevet paa Romanen. Comedien, Ballet, al den Lystighed kunde jeg ikke vise min gamle Ivrighed.

Da jeg veed at de hos rsteds med Deeltagelse tnke paa mig og slet ikke vide hvorledes jeg har det, saa lgger jeg indeni dette Brev et Par Ord til Frken Mathilde, faaer hun ikke nok disse sendt Nytaarsdag?

Naar jeg kommer til Byen, seer jeg snarest til Dem!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

E. S.

Nytaarsdag er hele Gaarden her i Besg paa Espe,3238) jeg tr ikke vove mig med, De kan altsaa tnke Dem mig paa Aarets frste Dag, eensom, stirrende ud over Beltets graa Vande!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus