Dato: 27. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

310. Til Jonas Collin. Basnæs den 27 August 1856

Min kjære faderlige Ven!

Et Brev fra Udlandet modtog jeg i aftes fra Dem, men ikke et Par Ord fra Dem, ikke en lille Sæddel, som De dog pleier at lægge ved, det forstemte mig, ja satte mig i Uro, thi Brevet sendtes fra Dem, det var Deres Skrift uden paa. De er dog vel? Der er Intet der har bragt Dem ud af det sædvanlige Humeur? det er kun tilfældigt at De ikke, som altid lagde et Par Ord ved?

Jeg har endnu ikke kunnet bade her paa Basnæs, saa koldt er det. Hver Dag skriver jeg flittig paa min ny Bog. Paa Mandag i næste Uge tænker. jeg at tage herfra til Sorø og da sidst i Ugen at være i Kjøbenhavn i det jeg betydeligt længes efter Dem og Deres! Fru Scavenius vilde at jeg skulde blive her længer, jeg kan ogsaa her fortræffeligt arbeide, men som sagt med hver Dag bliver min Længsel større efter Hjemmet i Amaliegaden. Hils den kjære Theodor, og de tre store Sønner i det drevsenske Huus. ­

Jerichaus ere her i Besøg, hele sex Personer, ligesaa den sygelige Grev Moltke, Broder til Fru Scavenius, samt tre a fire andre Gjester. Jeg føler mig raskere end i TydskIand, men er kjedsommelig nerveus; Regn og Blæst er her det daglige Veir, jeg vil derfor haabe at. September og October bringer smukke Dage. Nu lev vel

Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus