Dato: 12. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Glorup den 12 August 1856

Kjre Fru Scavenius!

I Lverdags Morges forlod jeg Flensburg og tnkte at vre om Aftenen paa Basns, men Dampskibet Caroline Amalie gaaer saa langsommeligt, det var allerede ud paa Eftermiddagen fr vi var ud for Svendborg, jeg indsaae da at det vilde blive seent paa Aftenen fr jeg naaede deres kjre Hjem og da De ikke ventede mig kunde det maaskee trffe saa at De slet ikke var hjemme, jeg tog derfor en rask Beslutning og da jeg ogsaa gjerne paa Hjemtouren nskede at hilse paa deres Ftter Grev Moltke, gik jeg iland ved Svendborg, tog Vogn og var om Aftenen her paa Glorup, hvor jeg havde den Glde at trffe Greven, Wladimir og hans Brud. Allerede som imorgen havde jeg tnkt paa at komme til Basns, men igaar fik Greven Brev at Grevinden vilde vre her Lverdagaften eller Sndagmorgen, han reiser hende nu imde og er saa venlig at holde paa mig til hun kommer at jeg ogsaa kan see og tale lidt med hende. - Jeg kommer saaledes ikke herfra, fr Tirsdag den 19de. Da gaar jeg om Eftermiddagen fra Nyborg til Corser, hvor nok Dampskibet indtrffer Klokken 5 1/2 Aften. Deres Naade var saa venlig og god at sige mig, at deres Vogn maatte afhente mig i Corsr, jeg takker meget derfor, har De kun, til den Tid, ikke anden Brug for den. Dersom Brteve til mig ere komne til Basns, eller komme endnu i denne Uge, da tillader jeg mig at bede om at disse maa lgges i en Convolut og med mit Navn paa og "Glorup ved Nyborg", sendes mig, de derimod som komme efter nste Lverdag, beder jeg om gjemmes til mig. - Jeg glder mig usigeligt til at see Dem og Brnene igjen, jeg veed og tr tro at vre velkommen og med den strste Inderlighed bringer jeg min Tak. - Hele Sommeren har jeg, som De veed, slet ikke vret vel, det kolde Veir knuger mig, dog er jeg nu bedre, flger mmig kun forunderlig nerveus, varmt Veir og Sbade, sagde Geheimeraad Carus, vilde ihast hjlpe mig! paa Romanen har jeg i eet saadant Befindende ikke arbeidet meget, men som en fuld Rosenknop venter den kun paa varmt Solskin for ihast at udvikle sig. Hils Brnene, ligesom ogsaa Frken Schumacher, gid jeg trffe Alle raske og tilfreds paa det kjre hyggelig Basns. Deres Naades taknemligt hengivne H. C. Andersen

E.S.Grev Moltke sender hjertelige Hilsener.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus