Dato: 27. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns pr Skjlskjr den 27 August 1856.

Kjre Ven!

Allerede har jeg nu vret otte Dage her paa Basns, altsaa kun et Par Mile borte fra Dem og Deres Kone, aligevel faaer De frst i Dag mit Brev og min Hilsen. Romanen som jeg i Maxen tnkte ret at arbeide flittig paa, kom der slet fremad, jeg flte mig for syg og ved de mange Fremmede ogsaa for spredt, siden jeg derimod er naaet Hjemmet, (jeg steeg for 14 Dage siden i Land i Svendborg og kjrte til Glorup); har jeg der og her paa Basns vret flittig, som ikke i mange Tider og med de lse Fragmenter jeg tidligere havde nedskrevet samler sig nu nsten fuldendt hele frste Deel; jeg fler mig ganske overvldet og maa skrive, saa at det ikke er kommen til Brevskrivning mere end et Brev til Fru Serre, et til Jonna Stampe og nu dette til Dem. Paa Mandag, den 1ste September tnker jeg imidlertid paa at / ende Landlivs-Opholdet for i Sommer og fra Basns at vende til Kjbenhavn, men flyve Sor forbi kan jeg ikke; De og Deres Kone veed jeg, see mig gjerne, og altsaa gjr jeg et lille kort Ophold i Sor, fra Mandag til Torsdagmorgen, har De Plads til mig? De veed min Lngde! Jeg glder mig til at fortlle Dem Eet og Andet fra Reisen, der denne Gang kun blev en Svip til Veimar og Dresden. En heel Maaned blev jeg ude i Maxen hvor det var koldt, som her hjemme og hvor jeg i flere Uger hivede, hostede og var i en slem forkjlet Tilstand. Min lille Vaudeville "Fuglen i Pretret" oversatte Major Serre og jeg, den blev da paa hans Fdselsdag opfrt i Maxen og da Theaterintendanten fra det kongelige Theater i Dresden / var tilstde og fandt Behag i denne Bagatelle, blev den antaget til Opfrelse paa den kongelige Scene der, hvor den om nogle Uger skal vise sig. - Goethes Faust anden Deel, hvoraf jeg i Weimar saae frste Act opfre, har jeg nu efter mange Aars Forlb heelt gjennemlst og er meget opfyldt af den; jeg glder mig til at tale med Dem om denne Digtning!!

Hils Svane og hans Frue ligesom ogsaa min Ven Daniel! enten kommer jeg med frste Banetog paa Mandag eller ogsaa bliver det Dagen efter. - Her er hyggeligt og venligt paa Basns, kun lidt for mange Gjester, Jerichaus er her, Kone, Mand, tre Brn og Jomfru og saaledes Flere, Alle ret elskvrdige Mennesker! Haven gaaer ned til store Belt; i Nat har det stormet, Vandet er, ligesom var det Ebbe, blst langt bort, men udenfor Feddet vlter Blgerne saa hie og skumhvide! hu ha! / !

Af nye interessante Bekjendtskaber ude, som jeg denne Gang har gjort, er Pjanisten Henselt, der componere de herlige Tonestykker! At der i Dresden for ieblikket leve 35 skrivende Damer, eller som de kaldes, Digterinder, veed De nok neppe, et Ducin har jeg talt med, flere af dem vare "underlige at see og hre"; mere herom mundtligt! -!

Bring Deres Kone min hjerteligste glade Hilsen og gid jeg maa finde hende og Dem ved det gode Gamle.

Deres inderligt hengivne H.C. Andersen

Til Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 402-05)