Dato: 24. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

290. Til Henriette Collin.

Maxen 24 Juli 1856.

Kjre Fru Henriette Collin fdt Thyberg!

Ja De lser jo Brevet til Deres Mand, og saa kan han lse dette igjen, det er kun et Haandtryk, et Supliment til den Skrivelse han fik.–Deres Broder og jeg have stadigt vexlet Breve siden jeg tog herud, han synes i disse ret livlig og tnk han har to Gange i Byen besgt Fru Serre, der er indtaget i ham og nsten med Taarer siger til mig, kan jeg dog slet ikke gjre noget for den kjre unge Mand!–han har aldeles afslaaet at komme herud til Maxen med Hans. Fru Serre har sendt ham Blomster og spurgte mig igaar om jeg ikke vidste en Bog hun kunde forre ham, men jeg vidste ingen Bog –han har jo lst Agnete og Havmanden og saa veed jeg ikke noget!– Hun vil endelig at han skal sge Raad hos en bermt Dame: en Lges Datter, der gjr Underkuur, men han skriver til mig at han ikke vil have med Hexe at gjre, han havde ogsaa bestemt at sige Fru Serre det, men det har han ikke rigtig gjort, hun overvldede ham med al Hjertens Tale. Nu lnges han efter Hjemmet og jeg tnker at i August har De ham. Her er saa mange Forfatterinder i Maxen, og Een af dem, forresten udmrket, er meget med at overfalde mig med Kys naar jeg har lst noget som rrer hende'ndash;men hun er gammel, feed og varm!–forleden fik jeg ved Bordet en saadan velmeent pludselig Omarmelse, ved Bortgangen tilhviskede en anden Digterinde mig,: bliver De ofte saaledes belnnet, som iaften, da misunder jeg Dem ikke!–Veed jeg bare naar Anfaldene komme saa kan jeg dreie af, men er jeg uforberedt!!!–Du Himlens Gud! jeg kunde aldrig falde en Dame saaledes om Halsen fordi hun digtede godt! Det er nu en Historie kun mellem os'ndash;og Amaliegaden. Havde jeg Deres Broder herude'ndash;han er kjn, maaskee jeg da havde en Afleder!–Nu Spg til side i Dag er jeg raskere, kun har jeg en levende Flue i mig, jeg slugte den igaar og er den dd, saa gaaer jeg jo om som et levende Gravmonument for en dd Flue, det er jo ogsaa frygteligt. Hils Frken Reimer, Gerson, Frken Louise, Jonas etc. Deres hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter