Dato: 17. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Daniel Swane
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden den 17 Juni 1856

Min kjre lille ven og Gudsn! [er p dette tidspunkt 4 r]

Nu er jeg ovre i det Land, hvor alle smaa Piger og Drenge, selv de, som er mindre end Du, tale Tydsk og ikke kunne forstaae dig om du endogsaa nok saa godt siger paa dansk. "Jeg er Daniel Swane fra Sor!" - Her ere Stene meget strre end hele Academiet og de kaldes Klipper! oven paa dem voxer Kirsebrtrer og alle Brrene ere modne, Spurvene sige at de ere sde og at de have spist saa mange at de have faaet ondt i Maven, det vil jeg nu ikke have og derfor spiser jeg ingen.

Forleden var jeg inde i den store By her tt ved, der var at see over tusinde Hns og Haner, alle de Slags, der er til, du kan tro de skreg og galede. Kykkeliky! - Gak, gak! Kah! Gru-gru! Kyh! gik det i et vk, og Hanerne havde alle Sporer og rde Kamme, Hnsene var ikke saa udstafferede, men meget nette! der var saa frygteligt mange Mennesker inde at see dem og saa fik jeg ingen Historie af Hnsene, men her paa Gaarden hvor jeg er, har baade Hanen og Hnen lovet at fortlle mig noget og naar jeg faaer det at vide skal jeg fortlle dig det igjen, ganske deres egne Ord, thi Hnsene her tale ikke Tydsk, men ganske det samme Sprog, som det der hjemme tales af Hane og Hne.

Vil Du hilse din ldre Broder fra mig, ligesom ogsaa Fader og Moder! jeg tnker at jeg skal faae Eder Allesammen at see naar jeg kommer tilbage fra det tydske Land og jeg fra Korser kan naae Sor, hvor min raske, nette lille Gudsn Daniel leger med sin Broder og andre Kammerater. Idag fik vi saadan deilig Kage til Middag, den kneisede med Sukker og dryppede med Sylteti, den skulde du have smagt, det var noget for dig, jeg kastede et Stykke ud til Spurvene og sagde: flyv, flyv til Sor, bring det der til Daniel! pas det vel! pas det vel!" - "vel, vel!" sagde alle Spurvene, men jeg er vis paa de ikke har bragt dig noget, men det er ikke min Skyld.

Din Ven og Gudfadder

H. C. Andersen

Til Daniel Swane i Sor

Tekst fra: Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsn Peter Daniel Swane 1856