Dato: 27. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

283. Til E. Collin.

Sor den 27 Mai 1856.

Kjre fortrffelige Ven!

Det var kjrligt af Dem at De skrev mig til! jeg blev glad overrasket iaftes i det jeg kom her at see Brev fra Dem, jeg kan ikke ngte

at det frste jeg fornam ved at see Udskriften fra Dem, saa lidt ventede jeg Brev, var en lille Angest, hvad mon det er om? Der er dog intet Srgeligt deri! Gud vre lovet De og alle vore Kjre har det vel og i denne Morgen fik jeg et lille Epistel til fra Deres Fader, der synes tilfreds ved at jeg ikke er taget til Nyse. Paa Sndag venter jeg at komme til Kjbenhavn, jeg bliver der nogle Dage, De skriver at jeg neppe trffer Dem og i den Anledning vil jeg helst bede Dem om De hos Deres Kone vil lgge ud til mig 300 Rdlr til min Reise i Udlandet, saa er det i Orden.–

I Dag sendte mig Deres Fader et rart Brev fra Storhertugen i Weimar, jeg havde ikke et heelt Aar skrevet ham til fr forleden paa Basns og nu fik jeg strax Brev igjen, saa hjerteligt og godt; han er sandelig et trofast Hjerte; han bad mig meget om at komme og overvre hans Fdselsdag den 25 Juni, det vil jeg nu tnke paa.–

De kan tro at der var meget velsignet paa Holsteinborg; den unge Grevinde er sd og nydelig, hun og Brnene vare saa hjertelige mod mig og den gamle Grevinde og jeg kom just ganske fortrffeligt ud af det, jeg

maatte endelig love hende i Kjbenhavn at besge hende imellem.–Hun havde ogsaa flere Interesser end blot det religise Element, hendes Kjrlighed til Naturen var saa smuk og naturlig og her isr mdtes vi nu ganske og aldeles; vi talte ogsaa en Deel om Religion, om Poesi og om Livet, hun er aldeles ikke kun i een Retning som Folk havde sagt mig. Det var mig virkelig ikke mueligt efter at komme fra Basns og Holsteinborg, fra saa megen Inderlighed og Ro, at besge Nys, der367 er hyggeligere her i Sor. –Iaftes kjrte med mig her til Dr Saxtorff368 der om Morgenen var taget fra Kjbenhavn, havde gjort Sygebesg paa Holsteinborg og var i Aftes igen i Kjbenhavn, af ham hrte jeg frst det srgelige Ddsfald med den unge Moltke.–

Hils kjrligt Deres Kone! hun fik dog mit sidst[e] hurtigt afjagne Brev? Louise og Jonas mit hjerteligste God Dag! Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost