Dato: 1. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Hr Etatsraad A.Drevsen

Kjbenhavn (1.) April 1856

Kjre Ven!

Velkommen til Dresden! lad mig vre den frste der hilser Dem og Wanscher her paa sachsisk Grund. De vilde ikke have mig med paa Reisen mrkede jeg nok, men min Tanke flyver dog med, jeg nyder ved den en Glde i at vide alt det Smukke og Nye der paa den hele Fart ruller op for Dem; jeg vil Daglig tnke paa hvor De nu begge to ere, hvad De seer og hvad der opfylder Dem! Vor Herre give Dem Sundhed og Reiselyst, og det vil han! nyd! nyd! inddrik ret i store Drag al den Glde alt det Erindringsstof som denne smukke Fart bringer! dette Brev tnker jeg De faaer Torsdag aften, strax ved Ankomsten til Dresden, thi jeg haaber at De ikke er taget ind i Hotellet ved Elben, men som jeg opgav i Stadt Rom! hils Vrten her fra mig og skulde De og Wanscher i Dagens Lb gaae om i Amaliegade hvor Serres boer saa gjr en Visit, naar Fruen hrer hvem Der er vil De blive glad modtaget. - Er der Tid endnu i aften, og De og Wanscher ikke fle Dem for trtte saa gaae strax i Theatret det ligger jo tt ved hvor De boer. Er det Torsdagaften De lser dette, da veed De at Familien den Dag har vret til Middag hos Deres Svigerfader, at Folk nu hos os drager i Theatret, hvor de paa det kongelige opfrer Aprilsnarrene og paa Hoftheatret naturligviis Berthas Claveer. - Dette Brev er saaledes det frste De faaer ude og har da Glde / deraf da vil det varsle Dem det meget uventede gldelige der venter Dem, det vil sige Dem hvor oprigtig og inderlig jeg tager Deel i Deres Reise=Lykke. Reise er at leve! lad nu ikke Hjemvee, som en Mare fa ae Lov til at ride Dem, husk paa den Hurtighed Jernbanerne lige ned til Italien frembyder, de electromagnetiske Traades Talerr og at naar De naar Italien er Rom Maalet, der vil De fle Dem som Hjemme og hele den vrige Deel af Reisen er jo mod Hjemmet igjen! jeg lgger en heel Bouquet af Hilsener fra Deres Kjre herindeni, at mit Brev kan faae rigtig Vrdi! Deres trofast usynligt Medreisende, Vennen

H.C.Andersen!

God Dag, min sde Adolph, velkommen i Dresden, jeg haaber at disse Linier vil more Dig! lev vel

Din trofaste

Ingeborg.

(I HCAs haand:)

NB her lidt Grnt fra Deres egen Have hjemme i Amaliegade.

[anden hnd:]

Willkommen in Dresden. Hte Dich fr dir und von den scnen Mdchen. Pas godt paa Wanscher. Dersom Du kommer til Tharand, skal Du ikke spise Foreller, for de duer ikke; dersom Du ikke kommer der, saa er det samme. Din EC

De maa ikke tage til Tharand, det er jo reent af Veien. H. C. Andersen

Kjre Adolph dersom Du paa Bordet foran Speilet finder en Skildpades Kam saa tag den til Dig, det er min jeg glemte den da jeg var der

HCAs hnd: NB Kammen er ikke i Hotel Stadt Rom men hittes i det andet paa Hjrnet det hedder Hotel de Saxe.

[Samme hndskrift som "Willkommen"] NB det vil vre en gte Venskabstjeneste mod Jette; thi for hende er det ei en forloren Skildpades Kam EC.

Velkommen Viggo

Ligemaade Einar

Vr hilset af Harald

Venstre margin:

De gode nsker for Dig ere saa mange og inderlige at de ikke vil nies med at flge mig, de ile dig forud og vente Dig overalt hvor Du frdes. -

[sidste side, hndskrift af Adolph Drewsen:]

Dette Brev blev leveret mig i Dresden af Wanscher hvem Andersen havde medgivet det.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus