Dato: 25. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Marts 1856.

Min trofaste, ssterlige Veninde!

i denne Time fik jeg Deres kjrlige, tropisk luftende Brev fra Gaudeloup, bestemt at lses den anden April, men det er kommet otte Dage forud, dog paa Festdagen lses det igjen, og min Tanke er hos Dem og Broderen i det paradisiske Land De skrev fra. - Tak for Deres Inderlighed, Deres vedvarende ssterlige Sind! Gud glde og gjengjlde Dem det. De har det saa varmt og velsignet, her er koldt, isnende Taage, den knuger mig i mine Lemmer og jeg nsker at jeg var syd paa; dette nske er isr vakt ved at jeg i denne Tid har skrevet Reise-Router 3177) for Etatsraad Drevsen og Wanscher, der fra frste April i tre a fire Maaneder vil besge Rom og Neapel, ja selv Sicilien, jeg tager ikke med, der bliver ogsaa for hedt for mig den Tid paa Sicilien og det er ikke sommervarmt nok i Schweitz naar de trder derind; jeg kommer saaledes neppe lnger i Sommer end til Maxen ved Dresden og saa tager jeg til mine Godser i Sjlland, Jylland og Fyen. - De har vel hrt eller hrer nok ude at Kjbenhavn i denne Tid forlover mig, der er aldeles Intet derom, men det er saa almindeligt at Folk sge op til Collins for at erfare det; veed De hvem man giver mig til Brud? Tnk: Janina Stampe!3178) - hun veed det da ogsaa og vi have tilsammen leet af denne opdigtede Historie, hvori ikke er Gran af Sandhed, men tales om i hele Byen. Gud veed hvem der har opfundet den fra frste Frd. Jeg husker ikke om jeg i mine tidligere Brev har nvnt Dem en tydsk Roman der i hieste Grad interesserer mig: Eritis sicut Deus; den er ganske af samme Tendens som min Roman, og har ypperlige Characteerskildringer, man faaer et stort Indblik i det menneskelige Hjerte, men maa under hele Lsningen stille sig paa Forfatterens Standpunkt og ikke tabe sig i Enkelthederne.

Enkedronningen reiser nok til Ems i denne Sommer siges der! Liden Kirsten er nu opfrt i Weimar og af Critiken meget vel omtalt og anbefalet de andre Theatre; den nste Stad den nu gives i bliver Manheim.3180) Fru Jerichau har faaet sig en lille Datter; jeg spiiste der den ene Dag, Dagen efter fdtes den Lille og da jeg to Dage efter hrte til Befindendet var Fru Jerichau allerede oppe, det er en mrkelig Kone. Etatsraad Hvidt og Prsidenten Lange ere dde i disse Dage, underligt at netop de to som med Borgerne sammen gik op til Kongen i 1847, nu gaae sammen ind til Gud.3182) - Kommer De til Amerika og seer Longfelov da bring ham min Hilsen og udtal for ham min Glde over at han sendte mig sin Evangeline, ogsaa Springs maa De endelig hilse. - Frken Bremer har jeg lnge ikke hrt fra, men sendte hende med Dreyschock Brev forleden Dag, hun arbeider paa et strre Vrk3183) skrev hun sidst. Siig til Deres Broder at han maa vre forsigtig, ikke bade sig i de kolde Bjergstrmme, det gyser i mig naar jeg tnker der paa. Da jeg netop har for mig Fdrelandet hvori staae de udcommanderede Seofficerer3184) vil jeg afskrive disses Navne, det interesserer Dem vist Rota

Paludan, Grove, Kraft, Ravn, Garde, Carstensen J de L. Pedersen, Recke, Bruun. (det er Exerceerskib). - Najaden til Vestindien Meinertz, Jakobsen, Rambusch, Tegner, de Coninck, Schneider, T Jessen. - Cadetskibet Valkyrien: Meyer. Dampcorvetten Thor : Gottlieb T. W. Pedersen, Prsilius, Holm Garde, Blom. Barkskibet Saga i Sundet: Holst, Groth Garde, Buchwald, Jespersen. Pilen

i store Belt E. Wulff Schmidt, C. A. Bruun. Elben

Bjelke, F Lund og Bram. Trekroner: Ltken og Obelitz. Seer De jeg har nu ogsaa fortalt Marine-Nyt, faaer De det kun ikke ogsaa i de Andres Breve. - Nu Lev vel! Gud holde sin Haand over Dem og den kjre Broder, gld mig snart med Brev eller Hilsen

Deres trofast hengivne Ven og Broder H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus