Dato: 26. maj 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

80. Til E. Collin.

Mnchen den 26 Mai 1834.

Kjre Ven!

Ret megen Tak for Deres lille Brev og den tilsendte Vexel. At Deres Omhue og Interesse for mig har skaffet mig dette Tillg af Fondet er jeg overtydet om og bliver saaledes endnu mere i Deres Gjld. Fra den frste Februar havde De ikke skrevet mig til, uagtet jeg strax ved Modtagelsen af Deres Brev, sendte et meget langt Epistel fra Neapel; det var mig en lang Tid, og tro mig, i Udlandet fler man dette doppelt. I dette Brev som nu indtraf fra Dem, her til Mnchen, yttrer De, at min Taushed det vil sige min Venten paa Svar reiste sig fra krnket Stolthed! O Gud kjre Ven, hvorlidet kjender De mig dog! fordi De engang har sagt at jeg skrev for mange Breve, skulde min Stolthed vre krnket? nei saa mskindet er den ikke, De har taget Feil og: Eulalia! ich verzeihe dir! Mod Efteraaret samles vi altsaa, da er det halvandet Aar siden vi skildtes ad; med hvilken slsom Flelse vil jeg ikke betrde Hjemmet! der er saa meget jeg nu seer ganske anderledes. Tro mig, ude lrer man bedre at kjende Hjemmets Omgivning og Forholdene der, end medens man er der, eller rettere, man faaer da frst ret det klare Omrids af det Hele. Gud lad mig ikke have tabt formeget naar jeg kommer hjem og at vi to maa mdes og samles med samme gode Flelser, som da vi skildtes ad. De har Forldre, Sdskende og en fortrffelig Pige der elsker Dem, jeg staaer ganske ene i Verden. Deres Hjerte kan maaskee undvre mig, mit kan ikke undvre Dem, og dog mister jeg Dem mueligviis, en forunderlig Angest griber mig, en Angest der just siger mig, hvor uendelig kjr De er mig, hvor ulykkelig De kan gjre mig i hjemmet! Guds Villie skee! Aldrig berrer jeg denne Materie mere, det leder til en Klynken, der er en Mand uvrdig. Tak for alt godt Eduard og fler De Trang eller Lyst til at skrive mig til, da gld Deres ubillige, men mest hengivne Ven der med.

Deres

Andersen.

Breve sendes til mig

Wien: post restante.

M. Levy er kommet her til og beder mig hilse Dem og Gottlieb, han reiser nu til Schweitz og derfra til Rom og Neapel. Bdtker skal jeg mlde til om Chiaverys Andragende.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin