Dato: 31. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 31 December 1855

Kjre Ven!

fr Aaret ender maa jeg rkke Dem og Deres Kone hjerteligt Haanden; tak for det gamle Aar, de forsvundne Aaringer, hvori De begge saa inderligt have bevaret et venligt, deeltagende Sind for mig. Naar De modtager dette lille Brev er det nye Aar rullet op, hvad mon det bringer os Alle? Jeg vil haabe at vi aandeligt og legemlige friske mdes her paa en smuk Solskins Dag! - Deres Tankebreve har jeg nu anden Gang lst og maaskee rigtigere lst end frste Gang, da stillede jeg Digtningen ganske efter min Opfatning af Ideen, i stedet for ganske at hengive mig til den, det har jeg nu gjort og nydt og forstaaet bedre! De vil imidlertid erindre at jeg var saare glad i Meget, nu er det Hele mig klarere og jeg kan endnu fuldere udtale min Tak; en Digter skal man lse mere end een Gang, det frste Indtryk er vel naturligt og sandt, men det rummer dog en stor Deel af vor egen Stemning og Anskuelse. - Hvad der med Hensyn til Grundtonen klang mig frst lidt for baggesensk, er ved den gjentagne Lsning blevet mig hvad den skal og maa vre. - Jeg har til denne Juul anskaffet mig Deres samlede Skrifter, faaet dem i ordenlige Klder, og naar De engang glder mig med et Besg skal De see hvor smukt de pynte min Stue; jevnlig lser jeg nu i dem og hvad jeg ikke nok kan takke Dem for er de deilige Morgen og Aftensange, de lse jeg gjentagne Gange mangen eensom Aften. En Bog, som ogsaa meget har gldet mig og vist nok ligesaa Dem og Deres Kone, er Christian Winthers Digtning Hjortens Flugt. Ikke sandt, det er saa gte dansk, saa friskt og duftende! - Selv har jeg Intet skrevet undtagen de to smaa Historier: Jdepigen og rens Tornevei, dem De vel har seet i Delbancos Folkecalender; jeg samler til min nye Roman, der er saa meget jeg for den maa see at tilegne mig og ret faae klart inde. I den Anledning har jeg i Vinter stadigt og med stor Glde, besgt Etatsraad Esrichts Forelsninger, der aandfuldt og inderligt bekjmpede Materialismen, det er srgeligt hvorledes denne selv griber om sig i Tydskland og ogsaa blser ned til os Hartmann har componeret 6 Musikstykker, de ere komne ud under Navn af Noveletter, sat i Text af mig og det er gaaet saaledes til at da han spillede dem for mig fandt jeg en lille heel Historie deri, som da den ganske tydeliggjorte hans egen musikalske Tanke, er blevet trykt foran; faae endelig Nogen til at spille Musiken og ls da foran hvert lille Stykke, den tilsvarende Text. Hos Landgrevens var fransk Comedie Juleaften, jeg var der og blev i hi Grad overrasket ved hvor smukt og godt den unge Prindsesse Anna spillede. -

Hoftheateret er det som drager meest Publicum til sig, og det er en Scene, som er i Fremskridt. Paa det kongelige Theater har jeg ikke kunde holde ud at see en heel Tragedie; jeg gik fra Dyveke og ligesaa nu fra Axel og Valborg; denne sidste blevaltfor ynkeligt givet, jeg ventede nsten at ehlenschlgers Billede paa Vggen skulde have vendt sig omkring! Hos gamle Collin, fra hvem jeg hjerteligt skal hilse Dem, tilbringer jeg iaften min Nytaarsaften; i Dag saae jeg inde hos Hartmanns begge Gades Smaa: Felix og Emma, de ere blomstrende sunde; der var Juletr tndt for dem; fr jeg gik beed Katten mig i Fingeren, nu har jeg det at gaae og ngste mig over, skjndt der ikke blev bidt Hul, kun givet Tryk ind i Huden, men det er nok for mig til at spore Hede, Smerte og Trkning, som nok egentligt ikke er der; Fra Engeland har jeg faaet i Forring en deilig Udgave af Walter Skott og Byron, saa Bibliotheket voxer ud over Reolerne. Nu lev hjertelig vel! Gud glde og velsigne Dem og Deres kjre Kone; hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 31 December 1855

Kjre Ven!

fr Aaret ender maa jeg rkke Dem og Deres Kone hjerteligt Haanden; tak for det gamle Aar, de forsvundne Aaringer, hvori De begge saa inderligt have bevaret et venligt, deeltagende Sind for mig. Naar De modtager dette lille Brev er det nye Aar rullet op, hvad mon det bringer os Alle? Jeg vil haabe at vi aandeligt og legemlige friske mdes her paa en smuk Solskins Dag! - Deres Tankebreve har jeg nu anden Gang lst og maaskee rigtigere lst end frste Gang, da stillede jeg Digtningen ganske efter min Opfatning af Ideen, i stedet for ganske at hengive mig til [Dem - skal vre:] den, det har jeg nu gjort og nydt og forstaaet bedre! De vil imidlertid erindre at jeg var saare glad i Meget, nu er det Hele / mig klarere og jeg kan endnu fuldere udtale min Tak; en Digter skal man lse mere end een Gang, det frste Indtryk er vel naturligt og sandt, men det rummer dog en stor Deel af vor egen Stemning og Anskuelse. - Hvad der med Hensyn til Grundtonen klang mig frst lidt for baggesensk, er ved den gjentagne Lsning blevet mig hvad den skal og maa vre. - Jeg har til denne Juul anskaffet mig Deres samlede Skrifter, faaet dem i ordenlige Klder, og naar De engang glder mig med et Besg skal De see hvor smukt de pynte min Stue; jevnlig lser jeg nu i dem og hvad jeg ikke nok kan takke Dem for er de deilige Morgen og Aftensange, de lse jeg gjentagne Gange mangen eensom Aften. En Bog, som ogsaa meget har gldet mig og vist nok ligesaa Dem og Deres Kone, er Christian Winthers Digtning "Hjortens Flugt". Ikke sandt, det er saa gte dansk, saa friskt og duftende! - Selv / har jeg Intet skrevet undtagen de to smaa Historier: "Jdepigen" og "rens Tornevei", dem De vel har seet i Delbancos Folkecalender; jeg samler til min nye Roman, der er saa meget jeg for den maa see at tilegne mig og ret faae klart inde. I den Anledning har jeg i Vinter stadigt og med stor Glde, besgt Etatsraad Esrichts Forelsninger, der aandfuldt og inderligt bekjmpede "Materialismen", det er srgeligt hvorledes denne selv griber om sig i Tydskland og ogsaa blser ned til os, Hartmann har componeret 6 Musikstykker, de ere komne ud under Navn af Noveletter, sat i Text af mig og det er gaaet saaledes til at da han spillede dem for mig fandt jeg en lille heel Historie deri, som da den ganske tydeliggjorte hans egen musikalske Tanke, er blevet trykt foran; faae endelig Nogen til at spille Musiken og ls da foran hvert lille Stykke, den tilsvarende Text. Hos Landgrevens var fransk Comedie Juleaften, jeg var der og blev i hi Grad overrasket ved hvor smukt og godt den unge Prindsesse Anna spillede. - /

Hoftheateret er det som drager meest Publicum til sig, og det er en Scene, som er i Fremskridt. Paa det kongelige Theater har jeg ikke kunde holde ud at see en heel Tragedie [overstr: ud]; jeg gik fra Dyveke og ligesaa nu fra Axel og Valborg; denne sidste blev altfor ynkeligt givet, jeg ventede nsten at ehlenschlgers Billede paa Vggen skulde have vendt sig omkring! Hos gamle Collin, fra hvem jeg hjerteligt skal hilse Dem, tilbringer jeg iaften min Nytaarsaften; i Dag saae jeg inde hos Hartmanns begge Gades Smaa: Felix og Emma, de ere blomstrende sunde; der var Juletr tndt for dem; fr jeg gik beed Katten mig i Fingeren, nu har jeg det at gaae og ngste mig over, skjndt der ikke blev bidt Hul, kun givet Tryk ind i Huden, men det er nok for mig til at spore Hede, Smerte og Trkning, som nok egentligt ikke er der; Fra Engeland har jeg faaet i Forring en deilig Udgave af Walter Skott og Byron, saa Bibliotheket voxer ud over Reolerne. Nu lev hjertelig vel! Gud glde og velsigne Dem og Deres kjre Kone; hjerteligst

H. C. Andersen.

til Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 375-78)