Du har sgt p: +"1855-08"*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. august 1855
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

273. Fra E. Collin.

Wildbad. Torsdag. d. 16de Aug 1855.

Kjre Andersen. Efter Deres Afreise blev det ikke bedre med Jette; opad Dagen var hun meget daarlig, men om Aftenen slog det om; hun har havt en god Nat, og denne Dag er ligeledes god. Doctoren er tilfreds, men Kuren afbrydes, og saasnart Jette er strk nok, med Guds Hjlp paa Sndag, reise vi Alle hjem i korte Dagreiser; maaskee ere vi hjemme idag 8te Dage....

I dette ieblik kom Deres Brev. Vaskerkonen var allerede betalt og Deres Rygte har saaledes ikke lidt noget i Wildbad. Jeg skal tage Deres Brev hjem med for at De kan see, at De har skrevet et heelt Brev om en Vadskeregning paa 1 1/2 fl., om Grunden til Deres Forglemmelse og Deres Flelser i denne Anledning.–Deres Seddel til Fader var allerede afsendt.

17/8 55.

Deres

[Paaskrift af Jonas Collin jun. ]

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost