Du har sgt p: +"1855-08"*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

272. Til E. Collin.

Carlsruhe 14 August 1855.

Kjre Ven!

i dette ieblik kom vi her til og blive her i Nat, for imorgen over Freiburg at naae Schaffhausen, jeg skriver strax fordi jeg paa min Regning i Hotellet i Wildbad ikke seer anfrt Vask, jeg troede at det stod der, men det er ikke Tilfldet, og altsaa er jeg i Gjld til Vaskerkonen, der ikke igaar har mldt sig; det Hele er Een Glden og toogtyve Krutz363, vil De ikke klare det, Pigen paa vor Gang, tog mod Vasken og maa altsaa vide om Konen har faaet Betaling eller ei; hjemme skal jeg igjen afgjre det med Dem, det Hele er vel en Baggatel, men mig ubehageligt og jeg synes Ogsaa at Vedkommende skulde, som i andre Hoteller, have sat det paa Regningen eller husket mig derpaa!–I det jeg imorges steeg i Vognen kom det mig i Tanke, da kunde jeg ikke i hast finde Regningen og bad derfor Jonas om at hre sig for, men nu er jeg, som sagt vis paa at jeg skylder endnu forvask een Glden og nogle x, som jeg endelig beder Dem faae klaret.–

Deres Kone vil jeg haabe er betydeligt bedre naar De modtager dette Brev og jeg stoler aldeles paa at jeg i Zrich faaer Brev fra Dem (poste restante), og erfarer hvorledes det gaaer, og hvilken Bestemmelse De tager med Hjemreisen. Jeg vilde gjerne have Hr Thoma's Kort, thi derpaa staaer et godt Billed af Belle Vue, Edgar fik eet, men ikke jeg, skaf mig eet og tag det hjem med. Min lille Billet til Deres Fader, den jeg sidst gav Dem, husker De nok at lgge i den frste Brev-Sendelse hjem. Tak for de Dage og Timer vi nde sammen, var Deres Kone ikke blevet syg havde det vret saa smukke og prgtige! hils hende inderligt fra mig og ligesaa Louise og Jonas, Edgar sender sin Hilsen! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost