Dato: 7. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Mnchen 7 Juli [c: August] 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

iaftes fik jeg Deres Brev, jeg lngtes saa meget derefter gik i Angest for Dem, jeg frygtede at De var syg; Fru Lsse skrev mig til for flere Dage siden, og da jeg svarede hende3029) tnkte jeg paa at lgge et lille Epistel indeni til Dem; men det faldt mig ind at De vist var reist, ikke til Madera, men til Kiel eller ud i Landet, jeg besluttede da at vente til jeg hrte hvor De var; dette maa De ogsaa altid sige mig! - Deres Brev var saa kjrligt, saa godt, De veed ikke hvilken Glde det og hvert et fra Dem forskaffer mig. - Fra Mathilde rsted3030) fik jeg nylig eet, hun er saa glad ved Alt hvad jeg har skrevet over hendes Fader, hun synes det giver et saa sandt og godt Billede, at han ret har afspeilet sig i mig! disse Ord have vret mig saa velgjrende, jeg veed med hvilken Inderlighed jeg skatte[de] og elskede ham! Det lille Digt3031) der slutter ved hans Dd synes jeg rummer Kjrlighed og Begeistring! - At De maaskee ikke finder det ildfuldt nok, ligger vist i at De har en endnu inderligere, heftigere Natur end jeg, just der hvor De skatter og elsker, men tro mig Rdderne staae ligesaa strke og faste i mit Hjerte. - Fru Hartmann vilde De have skattet og elsket som jeg, havde De kjendt denne forunderlige herlige Natur, hun, som dog ogsaa blev tidt misforstaaet; hendes Liv er afsluttet her paa Jorden, derfor staaer hendes Billede saa udfrt i min Bog, om Levende, om andre Kjre, kom min Takt til ikke at udmale, tidt kun let at berre, selv hvor jeg kunde have sagt saa meget Inderligt!3032)

Fra Maxen reiste jeg over Dresden og Leipzig til Nrnberg,3033) her hrte jeg tilfldigviis, netop idet jeg vilde afsted, at Kong Max og Gemalinde3034) var i Staden og boede oppe paa Borgen, jeg udsatte da min Afreise, og saasnart Majestterne hrte at jeg var der fik jeg Indbydelse til Taffels og blev saa hjerteligt, saa smukt modtaget; vi spiiste oppe paa Borgen i den store Riddersal, hvor Trvrket er ypperligt udskaaret, Vgge og Vinduer middelalderlige og lige udenfor, under os laae i Solglands den gamle By. Vi talte om min Historie Under Piletret, der, som De veed spiller i Nrnberg.3035) Om Aftenen gav Byens frste General3036) et stort Bal for Kongen og Dronningen, jeg blev indbudt og saae Byens Ungdom, gjorte dertil Bekjendtskab med den bermte, dygtige Orientalist Hammer-purgstall3037) fra Wien. - Strax ved min Ankomst til Mnchen fik jeg i Hoftheatret anviist mig en god Plads til hver Aften; Frken Seebach3039) fra Wien gav hver Aften Gjesteroller, altid i Tragedie, det har vret mig lidt for meget af een Fane og uagtet hun er et stort Talent, blev jeg dog trt af det og det var mig en Hvile igaar at faa den Stumme i Portici, hvori Jomfru Lucile Grann 3040) ganske godt gav Fenella. Mnchen er og bliver mig Tydsklands interessanteste By, Basilica og Aukirken ere magelse, Glyptotheket og Pinakotheket saa rige, Bavaria3041) saa storartet. - Een Middag har jeg tilbragt hos den bermte Liebig,3042) ligesaa hos von der Pforten,3043) og Vogel von Vogelstein,3044) hvem De vel kjender fra Dresden. - Kaulbach ,3045) hvem jeg stter verst af Tidens Malere, boer ganske deilig og er her for ieblikket, han har tegnet en stor Tegning til eet af mine Eventyr: Engelen, det er ganske mesterligt og staaer opstillet i hans Hjem. Han og hele Huset hos ham holde saa srdeles af mine Eventyr og De kan troe jeg er der hjerteligt og vel blevet modtaget, men hvad der forbittrer min Reise er den rdsomme Cholera, der griber om sig i hele Norditalien, er trngt ind i Tyrol, selv til Inspruck, selv i Schweitz er den; fra Basel og Bern lyde triste Efterretninger. Nu reiser jeg imorgen til Stuttgart, gaaer derfra til Wildbad3046) og da maa Efterretninger fra Schweitz bestemme hvor jeg der tr reise! Jordrystelsen har vakt megen Skrk, isr i Interlaken; her i Mnchen mrkede vi ikke til den, derimod sporedes den i det Wrtembergske. - Her i Mnchen er Klimatet skrkkeligt vexlende, een Time kan man ikke aande for Sol-Varme og en anden fryser man saa man maa tage Vinterti, jeg fler imellem et Kulde-Gys, som havde jeg Feber. - Jord og Luft troer jeg er syg, og Legemet, som af Jord er kommet fler sympathetisk dette Ildebefindende. Cholera er nu ogsaa i Magdeburg, Berlin og man siger Stettin, snart [er] jeg da sprret inde eller midt i den! - Det er det Uskjnne, det Vmmelige i denne Sygdom, som forfrder mig! Nu Guds Villie skeer! hils kjrligt Deres Broder, Deres Sster og Svoger, ligesaa den kjre Grimur! jeg skulde hre fra ham sagde han! Nu lev frisk og glad, Gud glde og bevare Dem.

Med broderligt Sind H. C. Andersen.

[I Murginen paa 3. Side:

] Breve til mig gaae: Stuttgart post restante!

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff

Adresse: Capitain i Marinen Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus