Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 7. april 1834
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 40. Fra Henriette Wulff. Cassel d 7de April 1834.

Dersom De ikke har modtaget mit sidste Brev til Neapel, kjre gode Andersen, bliver De vel ret forundret ved at see mig skrive Dem til herfra, dog jeg vil haabe at Brevet har truffet Dem, jeg vilde ellers blive altfor bedrvet, naar jeg troede Dem uden mindste Efterretning fra Deres hengivne Sster, der saa ofte tnker paa Dem, og der for alt i Verden ikke vilde at De et jeblik troede hende mindre ssterlig kjrlig stemt for Dem. Gott weiss (nu er jeg tydsk kan De tnke) om disse Linier trffe Dem, jeg har isinde, naar jeg kommer til Stratsburg da at sende dem poste restante til Mnchen, det Eeneste der kan trste mig dersom De faaer det ikke, er at Deres Ophold er bleven forlnget i Italien, og at vi da treffes der, hvor det skulde vre dejligt!! Den 27e Martz tog vi fra Kjbenhavn, og en 14 Dage fr, havde jeg gjennem Collins modtaget et venligt Brev fra Dem, De lavede Dem til at forlade Neapel med stor Hjertesorg, som jeg ret deler, jeg begynder allerede at frygte for den Tid, jeg skal forlade den Herlighed uden endnu at have en tydelig idee om hvad jeg skal see og nyde. Om 3 Uger tnke vi at vre i Marseille, og vi gaae da med Dampbaad lige til Neapel; hvor jeg glder mig Andersen, og hvor jeg lnges at vre der; Alt her i Tydskland forekommer mig stykt og kjedsommeligt jeg haaber dog Schweitz og Frankrig vil bedre behage mig. Er her megen confusion i dette Brev vil De bre over med mig, jeg er gandske fortumlet i Hovedet af Rejsen og dens fatigue, jeg har allerede flere gange kjrdt 22 Timer i Trk, og det tager paa Krfterne. Nu til at takke Dem min kjre Andersen for Deres Brev, det var det lystigste jeg endnu har seet fra Dem, og hvor mit Hjerte gldede sig derover, behver jeg ikke at sige Dem. Ak! bare det ikke bliver mrkt igjen, naar De kommer til den mrke kolde Himmel; dog egentlig kan jeg ikke fortnke Dem eller Nogen at man i den Taage?Omgivelse forfalder til alslags Daarskab! Hvor De end er kjreste Andersen, saa lad mig altid og ofte hre fra Dem, ikke sandt det vil De? saasnart De har faaet dette, da skriv til mig til Neapel og addresser det enten til Vogt eller poste restante jeg lnges saa utrolig efter at hre fra Dem, og hvor jeg kan sende nogle Ord til Dem. Andersen er det ikke meget Mod af mig saaledes at flyve ud i den vide Verden fra Hjemmet, fra Alle Mine, dog den eene Kjre har jeg jo med, Peter, og Christian, der i Sommer er udkommanderet paa Elben med Vagtskibet,591 kommer til Rom til Efteraaret eller Vinteren, det bliver ret en Fryd, naar De saa var der med!! - Meget har jeg altid haft at takke Dem for; i den senere Tid har De en nye Krav paa min Tak, ved at vre Aarsagen til mit Bekjendtskab med Ludvig Mller; det er et af de elskvrdigste unge Mennesker jeg lnge har truffet, jo meer man seer ham, jo meer holder man af ham, De har ret en kjrlig trofast Sjl i ham, og det har vel ogsaa vundet mig for ham; naar592 jeg engang vender hjem, skal det vre noget af det jeg vil glde mig til, endnu njere at lre ham at kjende, og ofte see Dem og ham i min lille Stue; vi to skal da fortlle ham om de Herligheder vi have seedte og nyde dem igjen i Erindringen. Skriver De ham til, da hils ham ret meget fra mig. Dog nu for i Dag Levvel, jeg slutter dette i Stratsburg, nu skal jeg ud at see mig lidt om i Byen.

Stratsburg d 13e April.

Her kom vi i Gaar Aftes, jeg er halvdd af Trthed; men vil dog sende disse par Ord til min gode Ven. Af Rejsens Behageligheder har jeg Ingen at fortlle Dem, da den Intet synderligt har frembudt, Messen i Frankfurt var gandske moersom; her vil jeg bestige Mynster,593 og see mod Nord efter mit lille Fdeland, for jeg lnges lidt, skal jeg sige Dem, dog det gaaer nok over. Dersom De ikke finder Brev fra Brnsted i Mnchen, er det halvt hans Skyld, halvt min, jeg bad ham derom en Aften hos ham selv i en stor soire; den lille Mand var saa affaireret at han meget distrait hrte hvad jeg sagde, men lovede at komme til mig fr jeg rejste, og han kom den sidste Aften Kl 12, da jeg forlng[s]t var til Sengs, saa jeg frygter meget han Intet har skrevet. Det ligger mig ret paa Hjertet, kjre Andersen, er De vred paa mig, at jeg saa slet har udfrt Deres commission? Dersom De blodt vidste hvor gjerne jeg vilde gjre Noget der i mindste Maade kunde fornje Dem, vilde De ret indsee, hvor bedrvet jeg er derover.

Om 10 Dage vente vi at vre i Marseille, der og i Toulon opholde vi os Noget, og gaaer da lige til Ses til Neapel, vi boestte os da for det frste paa Ischia, hvor jeg skal bruge Bade, gid det ret maa hjelpe!

Men nu Levvel kjre Andersen, jeg lnges ret meget efter Dem og nsker saa utroligt at vide hvorledes De har det, og hvor De er, er De i Mnchen er vi jo langt fra hinanden. Dersom De synes jeg ikke er ret glad i Dag, skal De ikke bryde Dem derom, det bliver nok godt, naar jeg seer Italien og fler den varme Luft, for jeg er lidt syg.594 Gid jeg havde Alle mine Kjre om mig i Dag, jeg fler ret Lngsel, og besynderlig nok, egentlig frste Gang, siden jeg forlod Hjemmet. Levvel, Levvel, tnk tidt paa Deres systerlige Jette.

[Udskrift] Monsieur Monsieur H: C: Andersen Mnchen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost